در مسیر تشکیل انجمن مخزن سازان

Author:

تولیدکنندگان مخازن تحت فشار برای گاز طبیعی فشرده (CNG) در حال پیگیری و تلاش برای تشکیل انجمن صنفی خود هستند.

به گزارش مجله صنعت CNG، جلسه مقدماتی تولیدکنندگان مخزن، در تاریخ شنبه 16 بهمن ماه 1395، در دفتر شرکت آسیاناما تشکیل شد تا گزارشی از روند اقدامات انجام شده برای تشکیل انجمن به اعضای جلسه ارایه گردد. برای برگزاری این جلسه از 22 شرکت تولیدکننده دعوت گردیده بود که از میان دعوت شدگان، تنها 9 شرکت در این جلسه حضور یافته بودند. اعضای حاضر جلسه عبارت بودند از : توسلی از شرکت کاوش، نامداری از شرکت سیلندر پرشیا، قوامی از شرکت‎های آسیا ناما و كمپرسور سازي پادنا، خاصه باف از شرکت  پارس ام سی اس، ایزدی از انرژي صنعت خاورميانه، فاضل بهينه صنعت اصفهان، اکبری از گروه توليدي صنعتي سازان و تقی زاده و خرم آبادی از فناوران پارسیان.

photo 2017-02-04 11-40-46

طی این نشست، مهندس نوید خاصه باف، مدیر عامل شرکت پارس‎ام‎سی‎اس ، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده دراینباره ارایه نمود. بنا به اعلام خاصه باف، کارهای ثبت انجمن در اتاق بازرگانی انجام شده است و بزودی اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی انجام خواهد شد.

این اقدامات بخشی از تلاش‎های تولید کنندگان در جهت پیگیری مسایل صنفی ایشان بوده است.

منبع:www.cngmag.ir