جلوگيري از سوزاندن 30 ميليون فوت مكعب گاز در بهرگان

Author:

با راه اندازي خط انتقال گاز از بهرگان به سكوي ابوذر انجام شد

جلوگيري از سوزاندن 30 ميليون فوت مكعب گاز در بهرگان مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران اعلام كرد: با با راه اندازي خط انتقال گاز از بهرگان به سكوي ابوذر، سال گذشته از سوزاندن بيش از 30 ميليون فوت مكعب گاز جلوگيري شد.

سعيد حافظي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، گفت: يكي از دستاوردهاي شركت نفت فلات قاره ايران طي سال گذشته راه اندازي خط لوله انتقال گاز از بهرگان به سكوي ابوذر بوده است.
وي افزود: از طريق سكوي تقويت فشار گاز ابوذر از سوختن 30 ميليون فوت مكعب گاز در منطقه بهرگان جلوگيري شد.
مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران افزود: آذر ماه سال گذشته اين شركت توانسته گاز انتقالي از بهرگان به سكوي ابوذر را به پتروشيمي گاز منتقل كند تا به عنوان خوراك مورد استفاده قرار گيرد.
حافظي گفت: به منظور جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت و جمع آوري آنها برنامه اي در دستور شركت نفت فلات قاره ايران قرار دارد كه گازهاي همراه به جاي سوزانده شدن در فلر از طريق خطوط لوله زير دريايي به نزديكترين سكوي جمع آوري گاز به منظور انتقال به خشكي منتقل شوند.
وي با بيان اين كه طرح جمع آوري گازهاي همراه پيشرفت مطلوبي دارد، افزود: با توجه به اينكه سكوي ابوذر به شاهراهي بين مناطق سروش، بهرگانسر و نوروز تبديل شده است، همه گازها از طريق كمپرسورهاي هريك از مناطق در اين منطقه جمع مي شوند.
بر اساس اين گزارش، شركت نفت فلات قاره ايران يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران است كه مسئوليت بهره برداري از مخازن نفتي خليج فارس را بر عهده دارد و 6 منطقه عملياتي بهرگان، خارگ، سيـري، لاوان، قشم و كيش را شامل مي شود.
منبع : http://www.nioc.ir