جایگاه سی ان جی استان یزد

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

ابركوه

تامپاد

سروگاز

03526828797

يزد- ابركوه-روبروي

دانشگاه آزاد-ناحيه

صنعتي- جنب پارك امير

كبير

غلامحسين حاتمي زاده

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

يزد

تامپاد

جنرال

03515225101

يزد- ميدان همافر-جنب

ريل قطار

سيد محمد باقر سيد رضائي

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

يزد

الکتروفن

كوير پاك

0351-5239104

یزد-بلوارپاکنژادچهارراه

معلم روبروی کارخانه

یزد باف جنب آژنس امیر


محمد حسين پاك نژاد

تعميرات و  بازرسی ادواری

4

يزد

گاز سيز صنعت

بهسوخت

يزد الغدير

03515215751

ميدان دروازه قرآن، بلوار

فقيه خراساني، جنب

کارخانه پشم غرب

محمدرضا سرداري زارچي

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

يزد

صنايع دفاع

شهيد

دهقان

0351-8223187

ميدان ابوذر بلوار شهيد

دشتي انتهاي كوچه 19


دهقان

نصب و بازرسی ادواری

6

يزد

شهاب بوتان

بهسوخت

0351-5215750

جاده میبد بعد از دروازه

قرآن بلوار فقيه

خراساني-جنب كارخانه

کاشی مسعود- جايگاه

CNG

محمد رضا سرداري

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

يزد

شهاب بوتان

تاكسيراني

0351-7252008

يزد، میدان باهنر- بلوار

شهيد صدوقي، جنب

كوچه سپاه

سيد حسين كلانتر

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG