جایگاه سی ان جی استان گیلان

Author:

جج

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

چابکسر

صنايع دفاع

گل سرخ

0142-4632442-3

خيابان امام

خميني-جنب پمپ


گاز-

تقي زاده

نصب و

بازرسی

ادواری

2

رشت

گاز سيز صنعت

نمايندگي مجاز

1996ايران

خودرو

01317732500-5

جاده انزلي، جنب

اتاق بازرگاني استان

احمد صالحي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

3

رشت

گاز سيز صنعت

نمايندگي ايران

خودرو

1318821724

بلوار شهيد مدرس

ميدان امام حسين

روبروي دادگستري

جديد

افراسياب حاجت زاده

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

4

رشت

صنايع دفاع

گازخودرو سبز

گيلان

01318852861-2

رشت بلوار مدرس،

نرسيده به

آتشنشاني، جنب

نمايشگاه جام جم

حبيب احمدوند

نصب و

بازرسی

ادواری

5

رشت

صنايع دفاع

گازخودرو

كاسپين

0131-6666829

رشت بلوار امام

خميني، روبروي بنياد

مسكن پلاك 21

پور دولت


نصب و

بازرسی

ادواری

6

انزلی

الکتروفن

سپهرپاک

0181-3290354

بندر انزلي، قبل از پل

طالب آباد، جنب

سالن غذا خوري

رنگين كمان

محمد تحفه عزت

الهي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

7

چابکسر

شهاب بوتان

گلسرخ

0142-6432443

چابكسر-جنب ترمينال

اتوبوس-پشت جايگاه

سوخت گيري CNG

بخش خصوصي تقي

زاده- دوگانه سوز

گلسرخ

رامين تقي زاده

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

8

رشت

الکتروفن

گازخودرو

0131-6667444

رشت، بلوار امام، بعد

از مخابرات مركز6، بعد

از ترمينال فجر، داخل

كوچه شريعت

علي اكبر فريد

آقائي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

9

رشت

تامپاد

پورنصیری

0131-8842337

رشت- ميدان

جانبازان- بلوار امام

رضا (ع)- نرسيده به

ترمينال كناره- كارگاه

حسين پور نصيري

حسين پور نصيري

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

10

منجیل

شهاب بوتان

سایپا یدک

0132-6445280

منجيل- روبروي

بيمارستان 31 خرداد-

نمايندگي سايپا يدك

حميد باقري

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری