جایگاه سی ان جی استان گلستان

Author:

 

 

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

گرگان

صنايع دفاع

حاج محسن

01713353417

خيابان گرگان گنبد،

جرجان 22

باقري

نصب و بازرسی ادواری

2

گنبد

صنايع دفاع

فن‌آوران گلستان

0172-2583613-4

گنبد كاوس – ناحيه

صنعتي آقچلي

نظري

نصب و بازرسی ادواری

3

گنبد

تامپاد

هوای پاک گلستان

0172-3382015

گنبد كاووس-جاده

آزادشهر گنبد بعد از

میدان جهان بار جنب

پمپ بنزین درب

سفید رنگ

محمد ابراهيم سلطانعلي

تعميرات و  بازرسی ادواری

4

گرگان

تدبیر

سبز

0171- 3359404

گرگان- روبروی خط

اوزینه- جنب جرجان

نهم- نمایندگی سبز

گلستان

محسن جوهري

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

بندرتركمن

شهاب بوتان

جایگاه حافظي

0175-4229216

بندر تركمن؛ خيابان

شهيد بهشتي،


جايگاه ‍CNG

يوسف حافظي

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

گرگان

الکتروفن

بهينه پاكسوز

0171-3332977

بلوار جرجان، روبروي

جرجان 12، داخل

كوچه سمت راست،

جنب كارگاه اداره راه

و ترابري

سندزائي

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

گنبد

شهاب بوتان

عباديان

01722237911

خيابان خيام جنوبي-

نرسيده به آتش

نشاني- كارگاه

عباديان

محمد تقي عباديان

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

مینودشت

تدبیر

تدبیر

09111765166

مينودشت – كيلومتر

2 جاده گنبد – سمت

راست كارگاه

CNG مينودشت تدبير

حسنعلي باي

تعميرات و  بازرسی ادواری

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG