جایگاه سی ان جی استان کرمان

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

رفسنجان

گاز سيز صنعت

بهاره

039132310070

بلوار 17 شهريور- روبروي

مصلي بزرگ

يوسف بقائي

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

2

سيرجان

صنايع دفاع

تبدیل

شهرياري

سيرجان

03455225918

بلوار عباس پور-ابتداي

بلوار هجرت

شهرياري

نصب و

بازرسی

ادواری

3

کرمان

تامپاد

ولیعصر

03413341311

كرمان بزرگراه امام

خميني، دانشگاه باهنر،

شهرك صنعتي محله،

بريدگي دوم، مقابل كارخانه بستني بيست و

پگاه – كارگاه تبديل

سوخت CNG

ناصر بقائي

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

4

رفسنجان

صنايع دفاع

لاله

0391-5221542

رفسنجان، خيابان 17

شهريور، روبروي مصلي

بزرگ، مركز نصب لاله


يوسف بقائي

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

5

سيرجان

شهاب بوتان

مرکزی

0345-5225919

سيرجان – باوار عباس

پور-بلوار هجرت-نبش

هجرت 24

شهرياري

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

6

کرمان

الکتروفن

بهاره

0341-2613388

كرمان- جاده تهران-

روبروي ايران گاز- جنب

بانك ملت

حیدری

تعميرات
و  بازرسی

ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG