جایگاه سی ان جی استان کرمانشاه

Author:

 

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

 

تلفن

 

نشاني

 

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

كرمانشاه

صنايع دفاع

فن‌آور غرب

0831-8280178-9

دولت آباد، جلاليه

خيابان دوم علاف‌ها

صادقي

نصب و بازرسی ادواری

2

كرمانشاه

صنايع دفاع

فن‌آور بيستون

0831-4238950

كرمانشاه، پل ولايت به

طرف ميدان امام

حسين اول تعاون جنب بوتان گاز

فدايي

نصب و بازرسی ادواری

3

كرمانشاه

تدبیر

کاوه

0918-3309016

كرمانشاه- ديزل آباد-

انتهاي خيابان

تاكسيراني- دست

راست انتهاي خيابان

چوب فروش ها

احسان كاوه

تعميرات و  بازرسی ادواری

4

كرمانشاه

الکتروفن

پیشتازان 2

8314270123

كرمانشاه- ميدان امام

حسين- ابتداي جاده

سنندج- جنب بانك

ملت- كارگاه پيشتازان

3

محمد هادي پايروند

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

اسلام آباد غرب

تدبیر

تدبیر

0912-8153650

اسلام آباد غرب ،

شهرك مشاغل ،

كارگاه CNG

محمد حضرتي

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

سنقر

شهاب بوتان

جايگاه  فدايي

09126200759

بلوار اصلي سنقر

كرمانشاه-  جنب

ترمينال مسافر بري-

جايگاه CNG   فدائي

فدایی

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG