جایگاه سی ان جی استان همدان

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

همدان

صنايع دفاع

وليعصر

0811-2663061

بلوار خوزستان، گاراژ

اقباليان

اقباليان

نصب و

بازرسی

ادواری

2

همدان

تامپاد

سپهر پاك

0811-2679499

همدان-ميدان امام

حسين (سيلو) -بلوار

بهشت -سمت راست

تپه امام گل درب سبز

رنگ

حسين دشتي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

3

همدان

تدبیر

سیمین

08114263981

همدان- كيلومتر 5 جاده

كرمانشاه روبروی درب

اول پادگان قهرمان

جنب کارواش گلستان

آبس رجبي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

4

همدان

الکتروفن

31

0811-4323512

09181113312

بزرگراه خليج فارس-

كيلومتر 4- جنب قهوه

خانه آبشينه

عباس بابايي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

5

همدان

تدبیر

كنترل گاز

اكباتان

0811-2545403

همدان- كيلومتر 3 جاده

فرودگاه جنب پمپ

بنزين بوعلي کارخانه

کنترل گاز اکباتان

جعفري

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

6

همدان

شهاب بوتان

اطمينان

0811-2655556

ميدان امام حسين-

بلوار شاهد – جنب

جايگاه سوخت گيري

عالمي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG