جایگاه سی ان جی استان مرکزی

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

اراك

صنايع دفاع

آبي سوزان

0861-4450040-1

ميدان فراهان،

ابتداي خيابان سي

متري ميقان، جنب

تالار ميلاد نور

احمدي

نصب و بازرسی ادواری

2

ساوه

تدبیر

تدسا

0255-4222021

ساوه- بلوار آزادي-

نبش فرعي 23-

كارگاه CNG

محمد مهدي رباني

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

3

اراک

تدبیر

سبز

0861-4173059

اراك-  میدان

امام-سردشت-

ميدان بسيج-

روبروی منازل

مسکونی ماشین

سازی كارگاه سبز

اراك

آقاي خاني

تعميرات و  بازرسی ادواری 

4

اراك

الکتروفن

برادران شمشيري

0861-3249732

اراک خيابان

مشهد، ميدان امير

كبير، ابتداي جاده

فراهان نرسیده به

شهرک قائم

احمد شمشيري

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

اراك

شهاب بوتان

ايران خودرو

0861-2767148

اراك- میدان امام

خمینی- بلوار

سردشت- مقابل

مناطق مسكوني

سردشت

جعفري زند وكيلي

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

دليجان

شهاب بوتان

مركز نصب

09121332154

دلیجان-نرسيده به

پليس راه – كارگاه

آقاي براهيمي


ابوالفضل قاسمي

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

خمين

شهاب بوتان

روشن

0865-2230800

خمين- ابتدای جاده

خمین به ارک

كيلومتر 1 جاده

اراك

محمد حسن رحيمي

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

ساوه

شهاب بوتان

پاد نصر

2552216669

ابتداي جاده احمد

آباد (سيد جمال

الدين اسد آبادي)-

سه راهي شركت

– سالن روشن

سيد مصطفي قاضي ناصري

تعميرات و  بازرسی ادواری

9

ساوه

صنايع دفاع

هواي پاك ساوه

4227289-0255

ساوه- ميدان

شهرداري- بلوار

احمد آباد-

نمايندگي ايران

خودرو شيري

محمد علي رباني

نصب و بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG