جایگاه سی ان جی استان مازندران

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

آمل

گاز سيز

صنعت

اتومكانيك آمل

01212249001

امل هراز بلوار مدرس

نبش آفتاب 49

عباس حسيني

نيا

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

2

بابل

صنايع دفاع

قربان‌نيا

0111-2044001-5

پل محمد حسن خان،

فلسطين 28 جنب

جايگاه CNG

قربان‌نيا

نصب و

بازرسی

ادواری

3

ساري

گاز سيز

صنعت

پاتريس ساري

01513419233

بلوار کشاورز، نرسيده به

مهدشت، کوچه پاتريس،

مجتمع فني دوگانه سوز

پاتريس

احمد نادري

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

4

قائمشهر

صنايع دفاع

سايپا شمال

0123-3243062-79

بلوار كارگر، جنب

نساجي شماره 2

اسلامي

نصب و

بازرسی

ادواری

5

آمل

الکتروفن

36 آمل

0121-2249001

آمل- خيابان هراز- نبش

آفتاب 49 روبروی استخر

نجم

عباس حسيني

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

6

آمل

شهاب بوتان

مرکز نصب

0121-20285010

جاده محمود آباد – 50

متر بعد از دو راهی

اوجی آباد

جوادی راد

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

7

بابل

الکتروفن

مدرن

01112267617

بابل- ميدان شهيد

كشوري- روبروي اداره

گاز بابل- نمايندگي مدرن

بابل- پلاك 568

سيد حسين مير

تبار

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

8

بابل

شهاب بوتان

مرکزی

0111-3251612

كمربندي امير كلا- به

طرف بابلسر-جنب پمپ

بنزين حميديان

حاجي اسماعيل

پور

تعميرات و  بازرسی ادواری

9

ساري

شهاب بوتان

پاتريس

0151-3222397

ساري- خ راه بند بعد از

گاردریل ابتدای بلوار جنب

نمایندگی کیا موتور

نادري

تعميرات و  بازرسی ادواری

10

سرخ رود

شهاب بوتان

سایپا یدک

01227283335

سرخورد-جنب اداره

شهرداري- نمايندگي

سايپا يدك عزتي

شعبان عزتي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

11

صومعه صرا

شهاب بوتان

رفاه سازان

0182-3220866

گيلان – صومعه سرا –

ميدان وليعصر – ابتداي

بلوار شهدا – جنب منزل

شخصي فريدون نزهتي

فريدون نزهتي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

12

محمود آباد

شهاب بوتان

برادراسلامی

0911-1148192

جاده آمل به محمود آباد

گالش پل مرکز معاینه

فنی اسلامی

مصطفي اسلامي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG