جایگاه سی ان جی استان لرستان

Author:

 

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

ازنا

تدبیر

تدبیر

0666-4223578

ازنا- ميدان شهيد صادقي-

بلوار آيت ا… خامنه اي- به

طرف شهرك المهدي- روبروي

مصالح فروشي حاجي وند

سيد احمد موسوي

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

خرم آباد

شهاب بوتان

شرکت

تعاونی 954

تلفن سابق0661-4226733

خرم آباد-شهرك صنعتي 2

بابك ملك شاهي

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

دورود

تدبیر

تدبیر

0665-4232747

دورود- كيلومتر 4 جاده

بروجرد – جنب جايگاه CNG

ولي سالاروند حبيبي

تعميرات و  بازرسی ادواری

4

خرم آباد

صنايع دفاع

صنايع دفاع

4233999-0661

ميدان امام حسين- كيلومتر

4 جاده خرم آباد

مرتضي رادمهر

نصب و بازرسی ادواری

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG