جایگاه سی ان جی استان قزوین

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

آبيك

صنايع دفاع

فن‌آوران 139 آبيك

0282-2895010-11

آبيك، كمربندي آبيك قزوين

، مجتمع سوخت طالبي

طالبي

نصب و بازرسی ادواری

2

قزوين

گاز سيز صنعت

بهينه مصرف گازسوز

2812244770

بالاي اتوبان تهران زنجان،

جنب پمپ بنزين دوقلو

مصيب ايراندوست

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

قزوين

صنايع دفاع

پاكسوز خودرو

0281-2236153

بين فلكه وليعصر و فلكه

مينو در بلوار خامنه‌اي،

روبروي شركت آلمونيك، جنب نمايندگي سايپا

حقيقت‌جو

نصب و بازرسی ادواری

4

قزوين

الکتروفن

قائم

0281-4460655

قزوين، ميدان 22 بهمن،

خيابان ميرزا كوچك خان

حقیقت جو

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

قزوين

شهاب بوتان

بهینه مصرف

0281-2244770

اتوبان تهران زنجان – جنب

رستوران آفتاب درخشان و

پمپ بنزین دوقلوها

ایراندوست

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG