جایگاه سی ان جی استان فارس

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

شيراز

صنايع دفاع

پاكسوخت موتور

0711-7252771

بلوار ابوذر غفاري – جنب

کلانتري 24 ابوذر – خ کار –

سمت راست – کوچه سوم

ميرزايي

نصب و

بازرسی

ادواری

2

شيراز

صنايع دفاع

آرمان بهسوز فارس

0711-7134441-3

خيابان محراب، اول شهرك

دستغيب، نبش خيابان

بلوط

زمان ا… ميرزايي

نصب و

بازرسی

ادواری

3

شيراز

الکتروفن

كارگازپيروز

0917-1089601

شيراز، بلوار نصر، مابين

رياستي اول و دوم نبش خ

طلاب

سيد محسن

دشتي

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

4

شيراز

تامپاد

پاكسوزموتور

0711-8226783

شيراز، خيابان امير كبير،

ورودي ترمينال باربري،

كوچه شماره 7، آخرين

سوله سمت راست،

شركت پاكسوز موتور شيراز

بهمن روحاني

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

5

اباده

شهاب بوتان

ايران خودرو

0751-3334171

/0751-3334181

آباده – ميدان آزادي-

نمايندگي شماره 2 ايران

خودرو

رضا مهربان

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

6

شيراز

شهاب بوتان

تعاوني تاكسيراني

0711-28201051

 

ميدان ولي عصر – ابتداي

بلوار مدرس – جنب كوچه

اداره گذرنامه – جايگاه

نصب تاكسيراني

 

 

جليل  زارع

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

7

مرودشت

شهاب بوتان

دنيز

7117308544

مرودشت -کمربندی قدیم

مرودشت – روبروی چهار

راه راهنمائی و رانندگی – 

کارگاه دنیز

علي سليمي

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG