جایگاه سی ان جی استان سمنان

Author:

 ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

سمنان

صنايع دفاع

گازسوز رضا

0231-3330604

روبروي ترمينال،

خيابان دوم، پايينتر از

كارواش ساحل

شبان

نصب و بازرسی ادواری

2

سمنان

تامپاد

سمن گاز خودرو

0912-1317360

میدان امام رضا جنب

بانک کشاورزی درب

سبز رنگ

مرتضي شيرخاني

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

سمنان

تدبیر

سمنان

02323623211

سمنان مهدي شهر

ميدان ورزش بلوار

كاگر شهرك صنعتي

گل رودبارجنب

شركت سنگر كار

كارگاه cng سمنان

تدبير

علي خوش آهنگ

تعميرات و  بازرسی ادواری

4

شاهرود

تامپاد

سپهر

0912-1732209

شاهرود- خيابان

تهران- پائين تر از

دادگستري- جنب

بانك ملي البرز

روبروی بنیاد مسکن

– كارگاه سپهر

محسن رضايي

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

گرمسار

تامپاد

آسمالن پاک

02324230843

گرمسار- بلوار شهيد

مطهري- خيابان

دانشگاه- سه راه

ناسار

احسان عرب نيا

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

دامغان

شهاب بوتان

امید

0232-5249030

خیابان مشهد –

ابتدای خیابان امیر

کبیر مرکز نصب CNG


احمد اسماعيلي

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

سمنان

الکتروفن

پارسیان گاز خودرو

0912-3225379

سمنان شهرک غرب

جنب جهاد نصر

منزویان

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

سمنان

شهاب بوتان

نمایندگی پارس خودرو

0912-3321973

ميدان مشاهير –

بلوار قدس – جنب

نمايندگي ايران

خودرو روبروي نظام

وظيفه عمومي

مرادی

تعميرات و  بازرسی ادواری

9

شاهرود

شهاب بوتان

تعاونی تاکسیرانی

0912-2731395

شاهرود-شهرک

فرهنگیان جنب پمپ

گاز

امينيان- بيگي

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG