جایگاه سی ان جی استان زنجان

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

ابهر

صنايع دفاع

بهينه فن آور

صائين

0242-5620504

كيلومتر 67 جاده قديم

زنجان قزوين مجتمع رفاهي

معين

معيني

نصب و بازرسی ادواری

2

ابهر

شهاب بوتان

مرکزنصبCNG

0242-5241265

ابهر- ميدان شهيد رجايي-

ابتداي جاده نيكار- بلوار اثر

الدين ابهري-مقابل كلانتري

12- مركز نصب CNG

مهدي اميري

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

زنجان

الکتروفن

ره آورد

0241-3260996

زنجان میدان آزادی خ

کشاورز پ11

جعفر علوي زاده

تعميرات و  بازرسی ادواری

4

زنجان

شهاب بوتان

بهینه مصرف

گازسوز

0241-5246020

زنجان، کمربندی شمالی

روبروی جایگاه جنگلبانی

جنب آب و فاضلاب

روستایی

عزيزي

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG