جایگاه سی ان جی استان خوزستان

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

 

وضعیت همکاری

 

1

اهواز

گاز سيز صنعت

تاكسيرانان

اهواز

06113907044

جاده کمربندي

اهواز- انديمشک،

بعد از پدافند هوايي،

جنب انبار بانک

صادرات، شرکت

تعاوني تاکسيراني

اهواز

ايمان نيک صفت

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

دزفول

صنايع دفاع

سي.ان.جي

بهرام

0641-5256088

خيابان آفرينش

شمالي، نرسيده به

پمپ بنزين، بين ناصر

خسرو بوذرجمهر

نوروزي كيا

نصب و بازرسی ادواری

3

رامهرمز

صنايع دفاع

سي.ان.جي

نيکو رامهرمز

0691-2235591

رامهرمز خيابان امت

روبروي بانک ملي

جنب نمايندگي ايران

خودرو کد 2418

روزبه نيکو

نصب و بازرسی ادواری

4

آبادان

شهاب بوتان

مرکز نصب

09132324910

آبادان – خيابان 40

متري  خ ذولفقاری

ایستگاه 8

آقاي بخشي

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

ایزه

تدبیر

طلای جنوب

0692-5249102

ايذه-بزرگراه انقلاب

جنب ترمينال مسافر

بري

رحمت اله

مرادي

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

اهواز

تدبیر

ایمن سوز

0611-3777877

اهواز – سه راه

خرمشهر- مقابل

اتوبان لشكر

سروري

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

اهواز

شهاب بوتان

تاکسیرانی

0611-3367317

اهواز- جاده

كمربندي انديمشك –

بعد از پدافند هوايي

– جنب انبار  بانك

صادرات

محمودي

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

بهبهان

تدبیر

تدبیر

0671- 3320033

بهبهان – جاده قدیم

اهواز- نبش فلکه راه

و ترابری- کارگاه

CNG

طیبی

تعميرات و  بازرسی ادواری

9

دزفول

شهاب بوتان

مرکز نصب

0641-2233699

دزفول فلکه موشک

به سمت کوتیان خ

سلمان فارسی

جنب دبیرستان

سپیده

ابراهیم بخشی

تعميرات و  بازرسی ادواری

10

شوشتر

شهاب بوتان

مرکز نصب

0916-8088205

شوشتر کمیته

سوخت بعد از اداره

ثبت

محمدزرگرباشي

تعميرات و  بازرسی ادواری

11

ماهشهر

تدبیر

تدبیر

0652-2322749

ماهشهر – خیابان

جنگل- خیابان

شلمچه- پشت

شهرداری قدیم

کارگاه CNG

عبدالامير بن

الرشيد

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

12

اهواز

صنايع دفاع

CNGكاران پور

فرجي

5561220-0611

اهواز- جاده كوت

عبدالله- روبروي

شكاره 2و كانتكمن

– پشت باسكول

صداقت

آقاي سيد

سعيد پورفرجي

نصب و بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG