جایگاه سی ان جی استان خراسان رضوی

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

 تلفن

 نشاني

 مدير

وضعیت همکاری

1

سبزوار

تامپاد

آتی زیست

0571-4215447

سبزوار، خيابان چهل

متري شهيد چمران،

بين چمران شانزدهم و

هجدهم جنب

تاکسیرانی

محمد جليني

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

سبزوار

تدبیر

بهران خودرو

0571-4447160

سبزوار- میدان امام

حسین خ خوشبین

جنب خوشبین 16

حسيني

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

گناباد

صنايع دفاع

گازسوز فدوي

0533-7251820

گناباد، حاشيه جاده

سنتو، جنب انبار سابق

جهاد،

فدوي

نصب و بازرسی ادواری

4

مشهد

تامپاد

سرای اختر توس

0511-2780015

مشهد، پل فجر نرسیده

به میدان با نوقان اول خ

نظام دوست

محمدتقي

سعيدي

درخشي


تعميرات و  بازرسی ادواری

5

مشهد

گاز سيز صنعت

 بافنده

5113866444

شهرك سيدي خيابان

خلج نبش خيابان خلج

15

فاطمه

يوسفي

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

مشهد

گاز سيز صنعت

سراي اختر توس

5116091877

انتهاي بلوار جانباز

شمالي جنب پل قائم

جايگاه گاز cng

محمد سعيدي

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

مشهد

گاز سيز صنعت

اطلس طوس شرق

05112722795

خيابان رسالت، بين

رسالت 34 و 36، جنب

ابزار سراي بوش

جواد خجسته

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

مشهد

صنايع دفاع

گازخودرو سبز

0511-3125551

 

پليس راه طرق، بعد از

معاينه فني خودرو،

خيابان رباط طرق، جنب

كارواش دقت

احمدرضا

معراجي

نصب و بازرسی ادواری

9

مشهد

صنايع دفاع

سامان كارتوس

0511- 7670563

09155083820

مشهد- ميدان سپاد به

سمت ميدان شهيد

فهميده لاين بالا بعد از

اولين پل عابر پياده

محمدرضا معراجي

نصب و بازرسی ادواری

10

مشهد

تامپاد

پارس رضوی

0511-6583161

مشهد- جاده قدیم

قوچان بعد از سه راه

دانش طوس 43

مهدي محمدي

تعميرات و  بازرسی ادواری

11

نيشابور

صنايع دفاع

برادران هنربخش

0551-3218403

بلوار آزادگان، جنوب

جاده فيل خانه


هنربخش

نصب و بازرسی ادواری

12

تربت حیدریه

شهاب بوتان

مرکز نصب

9153073850

تربت حيدريه انتهاي

خيابان باغ سلطان –

پشت آتش نشاني  

مقابل پمپ گاز – كارگاه

رضا

محمد محمدپور

تعميرات و  بازرسی ادواری

13

سبزوار

الکتروفن

صداقت گازسوز

0571-4447774

سبزوار-میدان نقابشک

بلوار آزادگان نبش

آزادگان 13

محمد ذبيحي

تعميرات و  بازرسی ادواری

14

مشهد

تامپاد

تاکسیرانی

0511-8549992

،0511-3660421

مشهد، جاده سرخس،

خيابان مشعل، تعميرگاه

مركزي تعاوني مشهد

سيدعلي اكبر

اميري

تعميرات و  بازرسی ادواری

15

مشهد

تامپاد

گازسوز

0915-1133684

مشهد، 100 متری

کمربندی بین خ شهید

فهمیده و خیام جنب

جایگاه خیبر

مرتضي

يزداني

تعميرات و  بازرسی ادواری

16

مشهد

تدبیر

مروارید

0511-2500740

مشهد  ، میدان جمعه

بازار مهرآباد – جنب

کارواش قائم كارگاه

مرواريد

مشهد                   

سکاکی

تعميرات و  بازرسی ادواری

17

مشهد

شهاب بوتان

بافنده

0511-3410102

شهرک سيدي – خيابان

خلج- نبش خلج 15

بافنده

تعميرات و  بازرسی ادواری

18

مشهد

شهاب بوتان

تاکسیرانی

0511-3660421

مشهد، جاده سرخس،

جنب جايگاه سوختگيري

CNG ، شركت تعاوني

تاكسيراني مشهد

سيد حسن

مجتبوي

تعميرات و  بازرسی ادواری

19

سبزوار

شهاب بوتان

سایپایدک

0571-2646418

سبزوار- ميدان شهرباني-

بلوار شهيد شريعتي-

نمايندگي سايپا-

ساختمان زارعي

محمد زارع

تعميرات و  بازرسی ادواری

20

قوچان

الکتروفن

قاره سبز قوچان

0581-2245923

قوچان- بلوار امام رضا

جاده سنتوجنب ستاد

نيروي انتظامي-مركز

گازسوز خودرو

جواد ريحاني

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG