جایگاه سی ان جی استان اصفهان

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير

وضعیت همکاری

1

اصفهان

صنايع دفاع

سبز صنعت بهينه

0311-2614341

آخر هشت بهشت شرقي،

پشت باغ كاشفي، روبروي فاز

10 جانبازان

حسن صادقي

نصب و بازرسی ادواری

2

کاشان

صنايع دفاع

همايون کاشان

0361-4272718

ابتداي جاده قمصر، نرسيده به

شهرك 22 بهمن، روبروي

تكميل فرش خاطره

جلال اله پرست

نصب و بازرسی ادواری

3

گلپايگان

صنايع دفاع

جهان خودرو

0372-3248310

جاده خوانسار- جنب اتحاديه

درب و پنجره سازي يا پليمر

وليوك

عشقي

نصب و بازرسی ادواری

4

مباركه

گاز سيز صنعت

امير كبير گاز خودرو

0311-3676918

خميني‌شهر- بلوار اميركبير-

نبش كوچه 53

صالحي

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

اصفهان

تامپاد

بهسوز سپاهان

0312-5836081

اصفهان، خيابان دولت آباد، بعد

از سه راه تاكسيراني، خيابان

مالك اشتر، پلاك 201

مهدي حسيني

تعميرات و  بازرسی ادواری

6

اصفهان

تامپاد

پارس سپاهان

0311-3377876

اصفهان، ابتداي جاده دولت

آباد، روبروي ايستگاه گاز مايع

تاكسيراني

محسن تاج گردون

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

اصفهان

الکتروفن

کاویان صنعت

0311-3373377

اصفهان، اتوبان شهيد چمران،

از طرف پل رباط به طرف پل

كاوه، ابتداي كوي قائم، پلاك 1


مصطفي محمدي

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

اصفهان

شهاب بوتان

حیات سبز

0311-3332875

اصفهان، بزرگراه شهيد خرازي،

خيابان شهيدان غربی جنب

مبلمان کنگره

حاج احمدي

تعميرات و  بازرسی ادواری

9

اصفهان

شهاب بوتان

غدیر

0311-3341411

دروازه تهران – بعد از پارک

قلمستان خیابان شمس بعد از

نهر آب شمس آباد – کارگاه

غدیر

جليل كامران

تعميرات و  بازرسی ادواری

10

اصفهان

شهاب بوتان

قائم

0311-3321515

اصفهان، خيابان امام خميني،

روبروي گز ملي


محمد حاج احمدي

تعميرات و  بازرسی ادواری

11

بهارستان

الکتروفن

رساگاز

0311-680-860-7

جاده قديم اصفهان شيراز-

كيلومتر 15- جاده قلعه شور-

انتهاي خيابان وليعصر


حسين زماني

تعميرات و  بازرسی ادواری

12

شهرضا

شهاب بوتان

فرزانگان

0321-3216540

شهر رضا ميدان رسالت – پيچ

اهواز سابق-  بلوار جانبازان (

پارس خودرو سابق ) ابتدای

بلوار سمت راست

منصور فرزانه

تعميرات و  بازرسی ادواری

13

کاشان

الکتروفن

مهریزان

0912-1027067

كاشان، كمربندي، ميدان

زجاجي، داخل پايانه

مسافربري

اسماعيل كاردان

تعميرات و  بازرسی ادواری

14

آران و

بیدگل

شهاب بوتان

مركز نصب

0913-3613643

آران و بيدگل – جاده قديم –

بعد از ميدان صنعت جنب

جايگاه سوخت cng

اصغر عظيم پور

تعميرات و  بازرسی ادواری

15

کاشان

شهاب بوتان

شقایق

0361-5424400

كاشان، بلوار زیتون میدان

پلیس جنب جایگاه سوختگیری


اصغر عظيم پور

تعميرات و  بازرسی ادواری

16

نجف اباد

الکتروفن

امین

0331-2451110

نجف آباد، بلوار امام، نرسيده

به پليس راه نجف آباد، مقابل

چلوكبابي آزادي، كوچه

جانبازان، پلاك 22

مجتبي علي اكبري

تعميرات و  بازرسی ادواری

17

نجف اباد

شهاب بوتان

صدرا

0331-2448169

نجف آباد، جاده پليس راه،

روبروي چلوكبابي وليعصر –

نبش كوچه 12

شماعي

تعميرات و  بازرسی ادواری

18

نجف اباد

صنايع دفاع

نگين سبز نجف آباد

2456030-0331

نجف‌آباد- خيابان امام غربي-

ميدان امام حسين- خيابان

طالقاني- خيابان شهيد داوري-

نبش خيابان چمران

آقاي محمد رضا آيت

نصب و بازرسی ادواری

19

كاشان

صنايع دفاع

مركزي نصب كاشان

5424400-0361

كاشان- بلوار زيتون- نرسيده

به ميدان پليس- جنب پمپ

گاز

اصغر عظيم‌پور بزرگي

نصب و بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG