جایگاه‌ها‌ی CNG استان یزد استاندارد شد

Author:

مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران و براساس بازرسی‌ها‌ی اولیه و مجدد انجام شده، استان یزد یکی از 12 استانی است که به موقع فعالیت خود را در خصوص استاندارد سازی جایگاه‌ها‌ی CNG انجام داد ه و بعد از استان قزوین بالاترین درصد پیشرفت اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد این جایگاه‌ها‌ را داشته است.این مقام مسئول در پایان گفت: از اول دی ماه سال1393 ادارات کل استاندارد استان‌ها‌ موظف به استاندارد سازی تجهیزات جایگاه‌ها‌ی CNG شده بودند که در این راستا اداره کل استاندارد استان یزد از 47جایگاه CNG مستقر در استان92 بازررسی انجام داد که درنهایت منجر به بهبود شرایط جایگاه‌ها‌ شد، ضمن اینکه بازرسی از جایگاه‌ها‌ی CNG بطور مستمر سالیانه یک بار در دستور کار این اداره کل می‌باشد.

منبع: www.aftabeyazd.ir