جایگاه‌های کوچک گاز در اصفهان احداث می شود

Author:

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در کنار اجرای فاز بعدی جایگاه‌های سوخت رسان بنزین، جایگاه های کوچک گاز CNG با مشارکت شرکت گاز و پخش فرآورده‌های نفتی در شهر راه‌اندازی می‌شود تا صف‌های طولانی جایگاه‌های گاز را از بین ببریم.

علیرضا صلواتی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی شهر اصفهان کمبود تعداد جایگاه‌های سوخت به شهرندان به نسبت جمعیت و تعداد خودرو بوده است.

وی افزود: در گذشته شهروندان باید مسافتی حدود ۱۰ کیلومتر را برای رسیدن به جایگاه‌های سوخت طی می‌کردند تا سوخت گیری انجام دهند، از این رو از سال ۹۴ جانمایی استقرار جایگاه‌های کوچک سوخت رسان در نقاط مختلف شهر انجام شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: جانمایی با هماهنگی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام و از بین ۲۰۰ نقطه شناسایی شده ۵۰ نقطه انتخاب شد تا جایگاه‌های کوچک احداث شود، از ۵۰ جایگاه تصویب شده تاکنون ۱۷ جایگاه احداث شده و تاثیر آن در شهر مشهود است.

صلواتی با بیان اینکه اکنون ازدحام خودروها در پمپ بنزین‌های چند سکویی کاهش یافته است و دیگر طول صف آنها را شاهد نیستیم، زیرا ترافیک تقسیم شده است، تاکید کرد: یکی از موضوعات اساسی مهندسی ترافیک مدیریت تقاضا و عرضه است، اگر بتوانیم ترافیک را مدیریت و توزیع کنیم در سطح شهر توزیع ترافیک و آلودگی‌های کمتری را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: هدف مدیریت شهری تامین رفاه و کاهش طول سفر و رفع دغدغه شهروندان است از این رو از جایگاه داران دعوت کردیم تا در راه اندازی جایگاه‌های کوچک سوخت‌رسان مشارکت کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اضافه کرد: تاکنون به حدود ۸۰ درصد اهداف مورد نظر دست یافته‌ایم و با تکمیل فازهای بعدی ۲۰ درصد باقی مانده اهداف نیز محقق خواهد شد.

صلواتی گفت: در کنار اجرای فاز بعدی جایگاه‌های سوخت رسان بنزین، افق بعدی ما راه اندازی جایگاه های کوچک گاز CNG با مشارکت شرکت گاز و پخش فرآورده‌های نفتی در شهر است تا صف‌های طولانی جایگاه‌های گاز را نیز از بین ببریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اجرای این طرح در دست مطالعه است تا جانمایی جایگاه‌ها با توجه به خط لوله و فشار گاز انجام شود.