منفعت احداث و بهره برداري از جایگاه سوخت رساني تک منظوره CNG براي بخش خصوصي در شهر تهران

Author:

احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت سی ان جی چه منفعتی برای بخش خصوص داشته؟

صرفه جويي هاي اقتصادي زيادي که در اثر گازسوز کردن خودروها و کاهش آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت دراين خودروها نسبت به خودروهاي با سوخت بنزين و گازوييل حاصل شده است، از نتايج بسيار مهم گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه سوخت رساني CNG   در پمپ بنزین ها مي باشد که در شرايط کنوني يکي از راههاي کنترل مصرف بي رويه سوخت هاي بنزيني و ديزلي و کاهش آلودگي محيط زيست شهري است. در این جایگاه سی ان جی تجهیزاتی مانند نازل سی ان جی مخصوص برای گاز رسانی نیز برای صرفه جویی بیشتر گاز بسیار مفید و سودمند است.
به منظور تحقق اهداف اصل
44 قانون اساسي، در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و ابلاغ هيات نمايندگان ويژه تبصره 13، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت موظف به واگذاري، و کمک به احداث و بهره برداري جايگاه هاي سوخت رساني CNG به بخش خصوصي با تسهيلات ويژه (اعطا کليه تجهيزات جايگاه به طور رايگان) شده است. به اين ترتيب در ابتداي کار، احداث جايگاه هاي سوخت رساني CNG در کلان شهرهاي تبريز، اصفهان، اسلام شهر، تهران، کرج، مشهد، اهواز، شيراز، قم، کرمان، کرمانشاه و يزد انجام خواهد گرفت و در آتيه نزديک نيز اين امر در شهرهاي ديگر تحقق خواهد يافت.
در اين تحقيق توجيه اقتصادي اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، در حال حاضر ميزان سرمايه گذاري لازم براي احداث يک جايگاه سوخت رساني
14209000000 CNG ريال است که 3430000000 ريال آن از سوي دولت به صورت تجهيزات (وام بلاعوض) به بخش خصوصي اعطا مي گردد. ميزان درآمد ماهانه براي يک ايستگاه سوخت رساني با 4 ديسپنسر (8 نازل) که در آن به طور متوسط هر 6 دقيقه يک خودرو با ظرفيت 15 مترمکعب سوخت گيري مي نمايد 61320000 ريال مي باشد. هزينه ساليانه جايگاه نيز 1366560000 ريال است. با استفاده از نرم افزار COMFAR EXPERT III ارزيابي اقتصادي اين طرح انجام شده و نرخ بازده داخلي آن 3.56 درصد به دست آمده است. البته اين رقم با توجه به نرخ سود بانکي کشور که بين 16-22 درصد مي باشد، فاقد توجيه اقتصادي است. همچنين ارزش حال خالص اين طرح 628751624 ريال بوده و دوره بازگشت سرمايه نيز 10.62 سال است. در صورتي که درآمد ساليانه فرد در حدود 81 درصد افزايش يابد و از رقم 2102400000 به رقم 3811975444 برسد، نرخ بازده سرمايه گذاري بخش خصوصي برابر با 20 درصد مي گردد.

منبع: پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 دانلود کامل مقاله