ثبت 6 هزار بازرسي فني براي عرضه مطلوب فرآورده هاي نفتي در کردستان

Author:

کردانلاين- فريدون ياسمي اظهار کرد: در راستاي ساماندهي و نظارت مطلوب بر سوخت رساني در سطح استان، بازرسي جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي، مصرف کنندگان عمده و جزء و همچنين انجام بازديدهاي مشترک با همکاري دستگاه هاي اجرايي از جمله اقداماتي است که به صورت منظم انجام مي شود.
وي افزود: بر اين اساس و از تعداد 6 هزار مورد بازرسي در سال گذشته، 2 هزار و 800 مورد بازرسي توسط کارشناسان و روساي نواحي 9 گانه از جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي و CNG انجام شد.
مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان ادامه داد: انجام 2 هزار و 400 مورد بازديد از مصرف کنندگان عمده و جزء، هزار و 300 مورد بازديد مشترک از مصرف کنندگان عمده با همکاري کميسيون قاچاق کالا و ارز استان، جهاد کشاورزي، نيروي انتظامي، امور آب و سازمان تعزيرات حکومتي از ديگر موارد نظارتي انجام شده در سال گذشته است.
وي عرضه مطلوب فرآورده هاي نفتي، جلوگيري از عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده هاي نفتي، کاهش مصرف فرآورده هاي نفتي در استان و تحقق حقوق شهروندي را از جمله مزاياي اجراي اين گشت ها و بازديدهاي دوره اي عنوان کرد.
هم اکنون در استان کردستان 66 باب جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي و 52 باب جايگاه CNG وجود دارد. 

منبع: www.kurd-online.ir