توسعه جایگاههای سی ان جی براساس برنامه انجام می شود

Author:

 

توسعه جایگاههای سی ان جی براساس برنامه و با هدف ارتقای سطح خدمات به مشتریان انجام می شود و خارج از این روند،مورد تایید نیست.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خبرنگار شانا، گفت: هم اکنون امکان عرضه روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در جایگاههای کشور فراهم است.

امیر وکیل زاده اظهار کرد: روزانه 19 میلیون متر مکعب از طریق 2270 باب جایگاه در سراسر کشور عرضه می شود که این میزان نیمی از مصرف ظرفیت ایجاد شده در شبکه حمل و نقل است.

وی، افزود: توزیع روزانه 40 میلیون متر مکبعب سی ان جی، حدود 2 برابر سهم مصوب در برنامه پنجم توسعه است در حالی که هم اکنون، از نصف این ظرفیت استفاده می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون در بیشتر نقاط کشور به جز چند نقطه از یکی دو کلانشهر، برای سوختگیری خودروهای سی ان جی سوز،صف تشکیل نمی شود.

به گفته وکیل زاده، برابر آمار موجود،میانگین ساعت کارکرد کمپرسورهای نصب شده در کلانشهر تهران حدود هفت ساعت در روز است و این بدان معناست که ساعت کارکرد کمپرسورهای جایگاههای این کلانشهر در مکان یابیهای انجام شده، نصف ساعت کارکرد پیش بینی شده، تعریف شده است.

وی میانگین کارکرد تعریف شده برای هر کمپرسور را 14 ساعت اعلام کرد و گفت: هم اکنون بیش از 2.5 میلیون متر مکعب بر ساعت، سی ان جی از طریق جایگاههای سوخت عرضه می شود.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تصریح کرد: توسعه جایگاههای عرضه سی ان جی، براساس برنامه دقیق و به منظور ارتقای سطح خدمات به مشتریان انجام می شود و توسعه خارج از روند مودر تایید نیست

 

وی تصریح کرد: با توجه توضیحات اخیر، بر خلاف نظر برخی کارشناسان، نه از لحاظ ساخت و توسعه جایگاههای سی ان جی و نه از نظر توزیع در شبکه حمل و نقل کشوری، کمبودی وجود ندارد.

منبع: www.cng.niopdc.ir