تمام نازل های سوخت چهار بار در سال بازرسی و آزمون می شوند

Author:

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران : حدود پنج هزار مورد آزمون بر روی نازل‌های سوخت در جایگاه‌های استان تهران ، در سه ماه نخست سال جاری ،  انجام شده است که بیش از 99درصد آنها مشکلی در خصوص کم‌فروشی نداشتند.
مسلم بیات ، مدیر کل استاندارد استان تهران در تشریح این خبر گفت : براساس مواد 17 و 20 ضوابط اجرایی و مقررات اوزان ، مقیاس‌ها و وسایل سنجش و مقررات استاندارد ملی ایران به شماره 11886 ، آزمون دوره ای نازل‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح استان تهران ، با تلاش پیگیر کارشناسان اداره اندازه‌شناسی ، اوزان و مقیاس‌های این اداره‌کل و با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران ، انجام و صحت عملکرد چهار هزار و 803 نازل عرضه بنزین و گازوییل در جایگاه‌های عرضه سوخت استان آزمون شد.
وی با اشاره به اینکه هر نازل در سال گذشته ، حداقل چهار بار مورد آزمون قرار گرفته است ، ادامه داد : از نازل‌های آزمون شده فقط 45 نازل (کمتر از یک درصد کل نازل‌ها ) در نتایج آزمون مردود شدند که در این مدت ، به طور موقت از دسترس خارج شدند تا اصلاحات لازم بر روی آنها انجام و اعمال شود.

منبع: www.isiri.gov.ir