تلمبه و دیسپنسر دو نازل (Dispenser)

Author:

برخی از ویژگیهای تلمبه ودیسپنسر دو نازل (Dispenser)

 

  • قابلیت تعمیر آسان کلیه قطعات هیدرولیک و الکترونیک دستگاه.
  • استفاده از نمایشگرLCD شش رقمی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله ی دور.
  • پیش تنظیم فروش بر حسب مقدار( لیتر) یا مبلغ.
  • سیستم سوختگیری مرحله ای( low flow – high flow – low flow ).
  • دبی هر نازل حداکثر 50 لیتر بر دقیقه.
  • قابل استفاده در دمای محیطیc55 + تاc 30- .
  • انطباق کامل با سیستم کارتخوان.