تعمیرات و نگهداری جایگاه CNG

Author:

مواردی از خدمات تعمیر وتامین قطعات جایگاههای CNG (سی ان جی)

  • انواع نازلTK25 -TK15 -TK16 -TK4
  • برک اوی(جدا کننده(
  • بردهای الکترییکال دیسپنسرهای
  • فلومترMicro motion
  • شیلنگهای دیسپنسر
  • شیر سه راه
  • انواع پیستون راد رینگ سوپاپ کویل شلنگ دیسپنسر کارتPLC اورینگ و
  • تعمیرات نازل هایWEH, OPW….
  • تعمیرات شیر سه راهHoke , Compac, Swagelok