تعطیلی 9 جایگاه CNG در استان

Author:

 

رئیس امور جایگاههای CNG منطقه قزوین گفت: از تعداد جایگاههای مذکور، 3 جایگاه در شهر قزوین، 3 جایگاه در تاکستان و 3 جایگاه نیز در مسیر اتوبان تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ممدوحی رئیس امور جایگاههای CNG منطقه قزوین افزود: 2 جایگاه CNG در شهر قزوین به علت بدهی توسط شرکت گاز تعطیل میباشند و مابقی نیز به دلایل حقوقی تعطیل شدهاند.
به گفته ممدوحی 55 جایگاه CNG در استان وجود دارد که در حال حاضر 4 جایگاه به دلیل کم ظرفیت بودن و عدم صرفه اقتصادی در حال حاضر فعلا فعال نمیباشند.

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ممدوحی رئیس امور جایگاههای CNG منطقه قزوین افزود: 2 جایگاه CNG در شهر قزوین به علت بدهی توسط شرکت گاز تعطیل میباشند و مابقی نیز به دلایل حقوقی تعطیل شدهاند.
به گفته ممدوحی 55 جایگاه CNG در استان وجود دارد که در حال حاضر 4 جایگاه به دلیل کم ظرفیت بودن و عدم صرفه اقتصادی در حال حاضر فعلا فعال نمیباشند.

 

 

منبع: www.tnews.ir