تشکیل کمیته استاندارد سازی جایگاه های CNG در کردستان

Author:

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: کمیته استاندارد سازی این جلسه با حضور معاونین اداره کل، رئیس امور جایگاه‌های CNG و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بازرسین شرکت بهینه‌سازان اعتماد صنعت تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مشکلات بخش بازرسی و کارمزدهای سال‌های 92 و 93 بررسی و مقرر شد گزارش نواقص و عدم انطباق‌های جایگاه‌های CNG توسط شرکت بازرسی به شرکت پخش فرآورده ‌های نفتی و اداره‌کل استاندارد ارسال و برنامه بازرسی ادواری در راستای نظارت بیشتر بر جایگاه ها در سه ماه آینده اجرا شود.

منبع: www.isiri.gov.ir