تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد با زیرساخت موجود کاملا شدنی است

Author:

عارفی مشاور سامانه هوشمند سوخت گفت: همه ملزومات و زیرساخت های اجرای هرگونه طرح سهمیه بندی بنزین کاملا در دسترس است و نیاز به صرف هیچ هزینه ای نیست.

سعید عارفی مشاور سامانه هوشمند سوخت در گفتگو با مقاومتی نیوز از وجود ظرفیت های لازم برای اجرای طرح های سهمیه بندی بنزین خبر داد.

عارفی با بیان اینکه در زمینه سهمیه بندی بنزین در حال حاضر دو روش کلی پیشنهاد می شود، گفت: یک روش که در دولت اسبق اجرا شد، همان استفاده از سامانه هوشمند سوخت (کارت سوخت) است که هم اکنون نیز کاملا عملیاتی است و در گذشته تجربه استفاده از آن وجود داشته است.

سهمیه سوخت به عنوان اعتبار بانکی

وی افزود: ایده دیگر نیز ترکیب این روش با کمک گرفتن از سیستم بانکی و با استفاده از زیرساخت کارت های بانکی است. به این صورت که می توان سهمیه بنزین را به صورت یک اعتبار برای هر فرد و روی کارت بانکی او در نظر گرفت و با کمک  سیستم بانکی سهمیه را مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: در هر صورت همه ملزومات اجرای هرگونه طرح سهمیه بندی کاملا در دسترس بوده و زیرساخت فنی و اجرایی آنها کاملا فراهم است و نیاز به صرف هیچ هزینه ای در این خصوص نیست.

زیرساخت های سهمیه بندی به طور کامل وجود دارد

عارفی در پاسخ به این سوال که آیا روش جدید نیاز به امکانات ویژه ای دارد، گفت: در روش قبلی ارتباط بر خط موضوعیت نداشت اما در روش جدید دریافت سهمیه، جایگاه نیازمند ارتباط برخط با سیستم بانکی خواهد بود. البته در حال حاضر این امکان در تمامی جایگاه ها و با کیفیت بسیار خوب وجود دارد.

عارفی در خصوص چالش های احتمالی اجرای این روش سهمیه بندی نیز گفت: ممکن است ندرتا و به صورت استثنایی ارتباط برخط بین جایگاه و سیستم بانکی قطع شود و فرآیند سوخت گیری متوقف شود.

وی تاکید کرد: در تمام دنیا و در تمام زیر ساخت های ارتباطی امکان قطعی ارتباط وجود دارد و نگرانی از این موضوع نمی تواند دلیل عدم اجرای این روش و محروم ماندن از مزایای آن باشد. در مجموع احتمال وقوع این مشکل بسیار پایین است و می توان با تمهیداتی امکان این وقوع آن را نیز به حداقل ممکن رساند.

روش جدید سهمیه بندی هزینه ها را کاهش می دهد

مشاور سامانه هوشمند سوخت در خصوص مزایای روش جدید سهمیه بندی اظهار کرد: روش جدید مزایای بیشتری نسبت به روش سابق دارد و قدرت مانور و انعطاف پذیری بیشتری به منظور مدیریت سهمیه به ما می دهد. اما بایستی هماهنگی لازم برای ورود سیستم بانکی به این عرصه نیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: با این روش هزینه های ما به منظور حفظ و نگهداری سامانه سوخت کاهش پیدا می کند. همچنین امکان اعمال سیاست های چند نرخی (حتی بیش از دو نرخ) را نیز ممکن می کند.

منبع: www.moqavemati.net