تاییدیه استاندارد برای 35 جایگاه CNG در گلستان

Author:

کارشناس CNG اداره کل استاندارد گلستان از بازرسی و صدور تاییدیه رفع نواقص بحرانی برای 35 جایگاه در استان خبر داد کارشناس CNG اداره کل استاندارد گلستان از بازرسی و صدور تاییدیه رفع نواقص بحرانی برای 35 جایگاه در استان خبر داد و گفت: براساس این تاییدیه و بازرسی¬های انجام شده توسط کارشناسان شرکت بازرسی، تمامی نواقص خطرآفرین در این جایگاهها رفع شده است.محمدجابر صفایی افزود: تاییدیه¬ ها طی بازرسی های متعدد صادر شده اند و شرکت پخش فرآورده¬های نفتی نیز دریافت مقدار مشخصی از کارمزد فروش سوخت جایگاه را برای سالهای 92 و 93 به عنوان تشویق آنها در نظر گرفته است.وی تعداد جایگاه¬های CNG در استان گلستان را 62 جایگاه برشمرد و توضیح داد: جایگاه¬هایی که تاکنون موفق به رفع نقص و دریافت تاییدیه استاندارد نشده ¬اند، تا پایان سال 94 فرصت دارند اقدامات لازم را نسبت به رفع نقص و اخذ تاییدیه انجام دهند.کارشناس CNG اداره کل استاندارد گلستان ادامه داد: اگر جایگاه¬ها در مهلت مقرر نسبت به دریافت تاییدیه اقدامی انجام ندهند، اداره کل استاندارد با درخواست مکتوب از شرکت گاز استان گلستان، انشعاب گاز آنها را قطع خواهد کرد.

منبع: www.tnews.ir