بهره‌برداري گازرساني به روش CNG در شهر رينه آمل

Author:

 مديرعامل شركت گاز استان مازندران در جلسه كنترل پروژه كه با حضور نماينده آمل در مجلس دهم، معاون راهداري، بخشدار لاريجان و مسوولان واحدهاي ستادي اين شركت با هدف تسريع در اجراي پروژه‌هاي گازرساني و تامين به‌موقع منابع مالي پروژه‌ها برگزار شد، از بهره‌برداري گازرساني به روش CNG با مدل قراردادي BOOF در شهر رينه آمل طي ماه‌هاي آينده خبر داد. محمداسماعيل ابراهيم‌زاده مديرعامل شركت گاز مازندران، با بيان اينكه با بهره‌برداري گازرساني به روش CNG تعداد 1500 خانوار از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد، گفت: امروز گاز بيشترين سهم را در سبد انرژي كشور داشته و گاز طبيعي مهم‌ترين و باارزشمندترين سوخت در گرم كردن منازل و چرخش صنايع است. وي با اشاره به آخرين وضعيت پروژه‌هاي فعال در استان، گفت: 141پروژه فعال در استان با اعتباري بالغ بر 290ميليارد تومان در دست اجراست. ابراهيم‌زاده افزود: بررسي و پايش تفكيكي پروژه‌هاي در دست اقدام براساس اولويت و اهميت پروژه‌ها مطابق با مختصات جغرافيايي هر شهرستان و پيشرفت فيزيكي هر پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. مديرعامل شركت گاز مازندران گفت: براي اجراي اين طرح‌ها 3هزار و 918ميليارد ريال سرمايه‌گذاري مي‌شود.

منبع: www.taadolnewspaper.ir