بهره‌برداری از ١٠٠ جایگاه سی.ان.جی در کشور

Author:

 

مدیر طرح احداث جایگاه سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: هم‌اکنون 2262 جایگاه سی.ان.جی سوخت مورد نیاز خودروهای دوگانه‌سوز را تامین می‌کنند که با بهره‌برداری از ١٠٠ جایگاه سی.ان.جی، شمار آنها تا پایان امسال به 3262 جایگاه خواهد رسید.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، امیر وکیل زاده افزود: در یک سال گذشته، ٨١ جایگاه عرضه سی.ان.جی در نقاط مختلف کشور احداث شده که ٦٠ مورد آن تک منظوره و ٢١ مورد دیگر نیز دو منظوره بوده است.

وی کاهش ساعت توقف و خرابی کمپرسور جایگاه های سی.ان.جی، همچنین افزایش کیفی تجهیزات آنها را از دیگر اهداف بلندمدت و ادامه داری خواند که به آنها توجه خواهد شد.

مدیر طرح احداث جایگاه سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تصریح کرد: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای ساخت جایگاه سی.ان. جی یکی دیگر از اهداف مهم و بلندمدت است.

وی با تاکید بر این که در زمینه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی شرکت ملی پخش باید در سیاست های پیش روی خود روش هایی را برای ترغیب سرمایه گذاران در ساخت جایگاه به صورت تجمعی (تعداد انبوه) یا منفرد به کار گیرد، افزود: در این بخش گام های خوبی برداشته شده و این مهم هم اکنون روند رو به رشد دارد.

وکیل زاده در نظر گرفتن کارمزد ویژه برای جایگاه داران و به کارگیری از ظرفیت های بند«ق» برای انبوه سازان را از روش ها و سیاست های ترغیب سرمایه گذاران نام برد.

وی همچنین پیگیری موضوع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزین سوز به گازسوز استاندارد به وسیله بخش خصوصی را از دیگر اولویت های امسال برشمرد.