بنزین تک نرخی و کاهش قیمت CNG، عوامل موثر گرایش به مصرف CNG

Author:

پیش بینی می شود با تک نرخی شدن بنزین و کاهش قیمت سی ان جی، گرایش به استفاده از این سوخت پاک( سی ان جی) نیز افزایش یابد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان به خبرنگار شانا، گفت: این مهم (تک نرخی شدن بنزین) موجب شده است مصرف سی ان جی بویژه باتوجه به کاهش اخیر این سوخت پاک و عرضه آن با نرخ هر کیلوگرم ٥٠٠ تومان، افزایش یابد.

فردین چراجی درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر کاهش یکصد تومانی قیمت سی ان جی و عرضه آن به نرخ هر کیلوگرم ٥٠٠ تومان نیز گفت: این تصمیم دولت که با هدف تسهیل در سفرهای تابستانی از سوم تیرماه عملیاتی شده است، در میزان مصرف این سوخت پاک نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: این منطقه نیز همزمان با دیگر مناطق پخش سراسر کشور، عرضه سی ان جی را از ساعت ٦ صبح روز یادشده (سوم تیرماه) در جایگاههای عرضه این سوخت پاک آغاز کرده است.

چراجی کاهش قیمت سی ان جی را در بازه زمانی یادشده (سه ماهه دوم امسال) بویژه در سفرهای تابستانی مژده و امتیازی برای مصرف کنندگان این سوخت پاک برشمرد.

وی تاکید کرد: عرضه سی ان جی با نرخ هرکیلوگرم ٥٠٠ تومان که از تیرماه امسال آغاز شده است، تا پایان تابستان تداوم خواهد داشت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان تصریح کرد: استان گیلان با بهره گیری از ٩٤ باب جایگاه سی ان جی، سوخترسانی به خودروهای گازسوز را انجام می دهد.

منبع: www.ecofars.com