بنزین استاندارد است یا نه؟

Author:

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: نتایج جدیدترین آزمون کیفی بنزین در ۲ نمونه برداری که از بنزین تهران صورت گرفته نشان می دهد که مشکلاتی در میزان گوگرد وجود داشته به طوری که این رقم در تهران ۶۰ بوده در حالی که طبق استاندارد باید ۵۰ باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:  نتایج جدیدترین آزمون کیفی بنزین در ۲ نمونه‌برداری که از بنزین تهران صورت گرفته نشان می دهد که مشکلاتی در میزان گوگرد وجود داشته به طوری که این رقم در تهران ۶۰ بوده در حالی که طبق استاندارد باید ۵۰ باشد.

به گزارش تین‌نیوز، وی همچنین درباره میزان اکتان موجود در بنزین عرضه شده در تهران که یکی از مولفه های کیفی سوخت به شمار می رود توضیح داد: نتایج ۵۰ مورد نمونه برداری نشان می دهد که عدد اکتان بنزین حدود ۹۰ است که زیر حد استاندارد است؛ اگرچه فاکتورهای نگران کننده مانند بنزن و آروماتیک ها مورد مردودی نداشتیم و میزان گوگرد نیز در حد استاندارد بوده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره سخنان دیروز رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه گوگرد بنزین در تهران بالاتر از حد استاندارد بوده است، اظهار کرد: ممکن است در یک یا دو جایگاه چنین گفته ای تایید شود اما به طور کلی بنزین عرضه شده در کلان شهرها از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

به گزارش مهر، علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت نیز گفت: تعریف کلانشهر از دید نهادهای مختلف یکسان نیست؛ با فرض این که بنزین عرضه شده از سوی جایگاهی در بومهن یا رودهن که حومه تهران به شمار می‌آید از استاندارد یورو ۴ انحراف داشته باشد، آیا این  موضوع به تعاریف مختلف از کلانشهرها برنمی‌گردد؟

وی با تاکید بر این‌که به هرحال همه بنزین یورو ۴ تولیدی در کشور، همگی در کشور توزیع می‌شود و در جای دیگری مصرف نمی‌شود، تصریح کرد: سعی ما انجام تکلیف و اولویتی است که بر عهده وزارت نفت گذاشته شده و این تکلیف توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ در ۸ کلانشهر است.

منبع: www.tinn.ir