برگزاری مانور وعملیات اجرایی بازسازی وتعمیر ایستگاه های TBS

Author:

محمدعلی شربتدار:گلستان|  به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان درمصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی شرکت از اجرای موفق  مانور و عملیات اجرایی بازسازی و تعمیر ایستگاه TBS  تقلیل فشار گاز روستاهای آق آباد و کسگن قوجق  از توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد خبر داد.
  وی گفت:به منظور افزایش ظرفیت و تقویت فشار گاز و تأمین گاز پایدار برای مردم شریف ١٦ روستای شهرستان گنبد و جایگاه cng  وهمچنین  واحدهای صنعتی مسیر با  هماهنگی مدیریت بحران استانداری و فرمانداری شهرستان گنبد انجام این مانور  هدف‌گذاری  شده و بر اساس برنامه نسبت به بازسازی، تعمیر وتعویض ایستگاه های  مذکور اقدام شد. مهندس  محمد رحیم رحیمی تصریح کرد: نظربه اینکه تعداد مشترکین  منطقه مذکور  اعم از واحد های خانگی ، تجاری و صنعتی   افزایش یافته  و حجم مصرفی گاز نیز بالا رفته  است بنابراین متناسب با نیاز مشترکین، ظرفیت ایستگاه موجود  را نیز افزایش  دادیم. وی ادامه داد: ظرفیت ایستگاه موجود٥٠٠٠ بوده و توانستیم آن را به ٢ برابر یعنی ١٠٠٠٠ ارتقاء دهیم  تا نگراني مردم شریف منطقه و صنایع  مسیر در تامین گاز پایدار در آینده مرتفع شده و انشاء ا… مشکلی درتامین سوخت مورد نیاز وجود نخواهد داشت .  رحیمی  اظهار داشت: ازنکات قابل توجه در انجام این پروژه آن بود که به منظور سنجش میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، امدادی و پشتیبانی در مواقع  اضطراری،مقرر شد عملیات تعمیر و بازسازی  ایستگاه در قالب مانوری  برنامه ریزی و اجرا شود که خوشبختانه  با تلاش های همکاران و توانمندی فنی و تجارب بالای نیروها  این  امر به نحو شایسته ای انجام شد.  مدیرعامل شركت گازاستان گلستان با تقدیر از حضور فعال و مسئولانه پرسنل شرکت و واحدهای مجری عملیات افزود:دراین مانور علاوه بر نیروهای این شرکت در واحدهای مرتبط  من‌جمله اموربهره برداری، امور مهندسی و اجرای طرح‌ها، امور مالی وپشتیبانی،  امور hse،مدیریت بحران ، بازرسی فنی، روابط عمومی، حمل و نقل و حراست وتعدادی از همکاران عزیز شرکت گاز ازاستان‌های معین سمنان و مازندران به همراه  هلال احمر و آتش نشانی نیز جهت همکاری حضور داشتند بسیار ستودنی بود.

منبع: www.shahrvand-newspaper.ir