برگزاری دوره های آموزشی HSE در شرکت فراورده های نفتی زنجان

Author:

 

پایگاه خبری تحلیلی هدانا (HODANA.IR): 3485479 468 جوان از زنجان؛ عباسی با بیان این مطلب گفت :مدت 342 نفر ساعت آموزش به ترتیب شامل 56 نفر ساعت در فروردین ماه ، 180نفر ساعت در اردیبهشت ماه ، 42 نفر ساعت در خرداد ماه و 64 نفر ساعت در تیر ماه می باشد

وی افزود :دوره های آموزشی HSE منطقه شامل دوره ایمنی و رانندگی تدافعی رانندگان نفتکش ،کارآموزی دانشجویان ، دوره آموزش ایمنی متصدیان فروشندگی روستایی ، دوره آموزشی پرسنل مجاری عرضه فرآورده مایع و CNG و اپراتور های جایگاهها و همچنین دوره های آموزشی ایمنی نیروهای رسمی و قرار دادی شرکت می باشد

مدیر عامل شرکت فراورده های نفتی زنجان خاطر نشان کرد:بیشترین آموزشها نیز به ترتیب شامل رانندگان نفتکش با 190 نفر ساعت ، دانشجویان و کار آموزان با 94 نفر ساعت ، کارکنان شرکتی ، رسمی ،قراردادی با 49 نفر ساعت و کارکنان جایگاهها و اپراتورها با 30 نفر ساعت می باشد.