برگزاری دوره آموزشی کارکنان جایگاه های CNG در منطقه کرمان

Author:
کیمیا پرس: با هدف آموزش و ایمنی بیشتر کارکنان جایگاه های سی ان جی ، بیش از ۱۳ هزار نفر ساعت آموزش برای اپراتور های مجاری عرضه گاز طبیعی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش کیمیا پرس، رئیس واحد امور جایگاه های CNG   منطقه از برگزاری دوره آموزشی برای ۷۱ نفر از کارکنان جایگاه های سی ان جی، در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت : در این مدت، با همکاری سازمان فنی و حرفه ای معادل سه هزار و ۴۰۸ نفر ساعت آموزش اپراتوری برای کارکنان مجاری عرضه گاز طبیعی برگزار شده است.
 
امین رواقی افزود: به منظور ارتقای کیفیت خدمترسانی بعد از عقد قرارداد آموزشی با سازمان فنی و حرفه ای ۲۷۵ نفر از استان کرمان و ۱۹ نفر از مناطق همجوار موفق به شرکت در دوره های عمومی اپراتوری جایگاه های CNG شده اند؛ که این تعداد در مجموع معادل ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر ساعت آموزش دیده اند و استمرار برگزاری این دوره ها در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان قرار دارد.
 
وی خاطر نشان کرد: منطقه کرمان از اواخر سال ۹۳ اقدام به برگزاری دوره های تخصصی آموزش اپراتور های جایگاه های CNGبا همکاری سازمان فنی و حرفه ای کرده است.

منبع: www.kimyapress.ir