بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت (CNG) در کمیسیون انرژی

Author:
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح یک شوری الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت (CNG) در کشور می‌پردازد.

رویداد۲۴-کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح یک شوری الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت (CNG) در کشور می‌پردازد.کمیسیون انرژی روز سه‌شنبه آینده به بررسی طرح یک شوری الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت (CNG) در کشور با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها می‌پردازد.

منبع: ایلنا