برخي از نازل هاي شهر تهران روزانه تا 8 هزار ليتر و بيشتر فروش بنزين دارند

Author:

مدير بازرگاني شرکت پخش فرآورده هاي نفتي:

برخي از نازل هاي شهر تهران روزانه تا 8 هزار ليتر و بيشتر فروش بنزين دارند

موج – مدير بازرگاني شرکت پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اين مطلب که، متوسط فروش در هر نازل بنزين در کشور سه هزار ليتر است گفت: عمدتا در شهر تهران نازل هايي داريم که تا 8 هزار ليتر و بيشتر فروش بنزين دارند.
محمدرضا مظلومي مدير بازرگاني شرکت پخش فرآورده هاي نفتي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج به ارائه آماري از تعداد جايگاه هاي بنزين و CNG در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر، 3300 باب جايگاه سوخت مايع در کنار 2275 باب جايگاه CNG وظيفه تامين سوخت خودروهاي بنزيني و گازسوز را بر عهده دارند. در همين ارتباط روزانه حدود 70 ميليون ليتر بنزين و 19.5 مترمکعب گاز CNG اقصي نقاط کشور را تامين مي کنيم که اميدواريم با توسعه اين جايگاه ها در سرويس دهي به مشتري خدمات روان تري را در آينده به آنان ارائه دهيم.
وي ضمن بيان اين مطلب که بيشترين جايگاه هاي عرضه سوخت بعد از استان تهران در استان فارس قرار دارد، بيان کرد: استاندارد واحدي در رابطه با تعداد خودرو و جايگاه هاي تامين سوخت وجود ندارد به هرحال آنچه هميشه مطرح مي شود مقايسه ما با برخي از کشورهايي است که تعداد خودروهايشان با کشور ما برابر است. آنچه که مشخص است اين واقعيت است که ما با کشورهايي مواجه هستيم که تعداد خودروهايشان با خودروهاي کشورما برابر است ولي تعداد جايگاه هايشان دو تا سه برابر تعداد جايگاه هاي کشور ماست.
مظلومي تصريح کرد: البته بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که اگر جايگاه هايمان در مقايسه با برخي کشورها کمتر است اما تلمبه هاي جايگاه ها و نازل هايمان به مراتب بيشتر است و شايد آن تفاوت خيلي مشهود نباشد.
وي ادامه داد: طبق آمار، متوسط فروش در هر نازل بنزين در کشور سه هزار ليتر است که در بعضي از شهرها از اين تعداد کمتر و در برخي شهرها هم بيشتر از اين ميزان است. به اين معنا که عمدتا در شهر تهران نازل هايي داريم که تا 8 هزار ليتر و بيشتر فروش بنزين دارند و به همين دليل هم به دنبال توسعه جايگاه هاي عرضه سوخت در سطح کلانشهرها به ويژه کلانشهر تهران هستيم.

براي احداث جايگاه تک تلمبه آمادگي داريم
اين مقام مسوول در رابطه با اقدامات بخش تحت سرپرستي خود در اين خصوص گفت: در چند بعد اقدام کرده ايم يکي اينکه شرايط را به گونه اي فراهم کنيم که فعاليت در بخش جايگاه داري اقتصادي شود، ديگر اينکه به دنبال اين موضوع هستيم که با همکاري شرکت هاي معتبر و صاحب برند جايگاه هاي تک تلمبه و کوچک را در کلانشهرها و با اولويت شهر تهران را گسترش دهيم. در حال حاضر هم با سه شرکت صاحب نام تفاهم نامه هايي را امضا کرديم شرکت هاي صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت، شرکت پتروانرژي وابسته به شهرداري تهران و شرکت شاهد وابسته به بنياد شهيد است که اين شرکت ها به دنبال خريد زمين هايي در کلانشهر تهران هستند تا بتوانند مبادرت به ساخت جايگاه هايي با ابعاد کوچک و تک تلمبه کنند.
وي افزود: از سوي ديگر کليه شهرک هايي که براي احداث جايگاه تک تلمبه آمادگي داشته باشند ما هم اين آمادگي را داريم که با آنها همکاري کنيم و در کوتاهترين زمان ممکن مجوزها را براي احداث جايگاه هاي تک تلمبه و کوچک با استانداردهاي شرکت پخش صادر کنيم.
مظلومي با بيان اين مطلب که از نظر تعداد جايگاه ها با استاندارد جهاني خيلي فاصله نداريم، گفت: اما به دنبال اين هستيم که صف هايي که هرازگاهي در ساعات پيک مصرف در برخي جايگاه ها ايجاد مي شود را به گونه اي با توسعه جايگاه هاي کوچک و حتي ايجاد جايگاه هاي سيار در آينده کاسته و خدمات بهتري به شهروندان ارائه دهيم.

صدور مجوز جايگاه هاي زنجيره اي به شرکت هاي صاحب برند اعطا مي شود
اين مقام مسوول در رابطه با ايجاد 512 جايگاه که بحث آن چندي پيش مطرح شده بود، گفت: اخذ مجوز و احداث اين جايگاه ها روال عادي خودش را طي مي کند. البته به اين معنا نيست که تمام اين جايگاه ها در يک سال به بهره برداري برسند. مجوز جايگاه که صادر مي شود، مباحث فني و اخذ استعلام ها و نظارت سازمان هاي فني مانند شهرداري ها و … نهايتا در اين پروسه همه آن مجوزهايي که صادر شده به بهره برداري نمي رسد. اما ما اميدواريم که حداکثر تعداد مجوزهايي که داده ايم بتوانند به مرحله بهره برداري برسند.
وي در رابطه با طرح توسعه جايگاه هاي زنجيره اي تصريح کرد: شرکت پخش در حال حاضر ارائه مجوز براي اين طرح را به صورت انفرادي متوقف کرده و به دنبال اين است که صدور مجوز را به صورت زنجيره اي و چند جايگاه همزمان به شرکت هايي که توانمندي خاص در باب احداث جايگاه و اداره جايگاه را دارند و صاحب برند هستند اختصاص دهد و اگر اين شرايط را ندارند در قالب شرکت هايي که صاحب اين برند هستند براي اخذ مجوز اقدام کنند.
مظلومي ادامه داد: با چندين شرکت در گذشته تفاهم نامه هايي را براي احداث جايگاه ايجاد کرديم ولي در آن زمان بحث برند مطرح نبود بنابراين اين موضوع نياز به بازنگري مجدد دارد. اميدوار هستيم شرکت ها و جايگاه هاي فعلي براي تشکيل برند و توسعه جايگاه هاي زنجيره اي پيشقدم شوند به گونه اي که منافع جايگاه هاي فعلي هم حفظ شود.
وي در رابطه با برنامه هاي اين شرکت در آينده گفت: در درازمدت به دنبال اين موضوع هستيم که صنعت جايگاه داري صنعت پويايي باشد و بتواند براي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين عرصه انگيزه ايجاد کند. عليرغم تمام تلاش هاي خوبي که در سال هاي گذشته به ويژه در سه سال اخير صورت گرفته است ما هنوز هم با نقطه مطلوب فاصله داريم چراکه هزينه هاي جاري جايگاه ها با درآمدهايشان همخواني ندارد.

منبع: خبرگزاری موج