با توجه به شروع تعطیلات تابستانی میزان مصرف cng رشد داشته است

Author:
با توجه به شروع تعطیلات تابستانی و پایان رمضان و پیک مسافرتها میزان مصرف cng از رشد قابل ملاحظه برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان گفت: در تیر ماه سال جاری میزان مصرف CNG در جایگاههای گاز طبیعی فشرده استان به بیش از 12.6 میلیون متر مکعب رسیده که این میزان مصرف نسبت به ماه گذشته سال جاری 10 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 5 درصد رشد داشته است.

محمود اقا محمدیان افزود: با توجه به شروع تعطیلات تابستانی و پایان رمضان و پیک مسافرتها میزان مصرف cng از رشد قابل ملاحظه برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: میزان مصرف cng در خرداد ماه سالجاری 11 میلیون و 440 هزار متر مکعب و تیرماه سال 95 نیز 12 میلیون و 50هزار متر مکعب به ثبت رسیده که این میزان در قیاس با مصرف تیر ماه سال جاری حاکی از یک رشد بی سابقه در 10 ماه گذشته بوده است.

مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان تصریح کرد: افزایش مصرف CNG که در نتیجه استقبال شهروندان به استفاده از این سوخت پاک می باشد نهایت منجر به صرفه جویی در مصرف بنزین نیز خواهد شد.

مدیر منطقه در انتها تصریح داشت.

در تیر ماه سال جاری بیشترین میزان مصرف CNG در طول 10 ماه گذشته به ثبت رسید.

میزان مصرف cng در خرداد ماه سالجاری 11 میلیون و 440 هزار متر مکعب و تیرماه سال 95 نیز 12 میلیون و 50 هزار متر مکعب

در تیر ماه سال جاری میزان مصرف CNG در جایگاههای گاز طبیعی فشرده استان به بیش از 12.6 میلیون متر مکعب رسیده

منبع: www.basijnews.ir