ایلنا: اولین جلسه هماهنگی طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده نفتی در خوزستان

Author:

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز، گفت: هدف و چشم انداز اصلی طرح برندسازی جایگاه های سوخت، ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید، دریافت ، حمل ، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایلنا از خوزستان، عبدالصاحب شمخانی در ابتدای جلسه که روز دوشنبه برگزار شد، پیرامون سیاست های وزارت نفت در موضوع پخش فرآورده های نفتی و اجرائی کردن قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقا ایمنی خدمات و کیفیت بهتر در عرضه خدمات فرآورده های نفتی در نهایت رفاه و حمایت از حقوق مصرف کننده گان با ترسیم  ماموریت و مسئولیت اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی توضیحاتی به حاضرین دادند.

وی در ادامه به همدلی و همکاری جایگاه داران و همفکری در اجرای طرح برند تاکید کرد.

شمخانی گفت: هدف و چشم انداز اصلی طرح برندسازی جایگاه های سوخت ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید ، دریافت، حمل، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان است و از جمله وظایف شرکت های برند را خرید فرآورده، دریافت فرآورده، حمل فرآورده، عرضه فرآورده به جایگاهها و کنترل و نظارت بر عرضه فرآورده دانست.

داریا اخگر معاون فنی عملیاتی منطقه اهواز نیز در این جلسه بر عملیاتی کردن طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای (برند) در خوزستان تاکید کرد.

وی گفت: این طرح باید به نحوی باشد که منافع جایگاه داران را تامین کند و سیاست های اتخاذ شده هیچ جایگاهی دچار ضرر نشود.

سپس اعضای انجمن صنفی جایگاه داران نقطه نظرات خود را در این جلسه بیان کردند.

پور مهدوی عضو انجمن صنفی گفت: هنوز در ایجاد طرح برندها اطلاع رسانی موثر نشده است وجایگاه داران نسبت به اجرای طرح خوشبین نیستند.

عبدالله نژاد عضو دیگر انجمن صنفی که خود نیز موفق به اخذ مجوز برند در خوزستان شده است، طرح برند را مثبت ارزیابی کرد و جلسات مشترک برای پیاده سازی طرح را خواستار شد.

سپس سید اسد میرعالی رئیس روابط عمومی منطقه اهواز به سیاست های حمایت از تشکیل شرکت های صاحب صلاحیت معتبر (برند) اشاره کرد و گفت: با همت مسئولین وزارت و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی عرضه خدمات فرآورده های نفتی با ترسیم ماموریت اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در دراز مدت به عنوان تنظیم کننده بازار فرآورده های نفتی مایع و CNG مصرف کنندگان از خدمات بهتری هم از نظر کیفیت و هم کمیت برخوردار باشند. وی گفت : شرکت برند موظف است که با بهره مندی از استراتژی های رشد و بهره وری نسبت به ارتقاء سطح خدمات در جایگاه های عرضه سوخت اقدام نمایند.

منبع: www.ircng.ir