ایران 16 درصد خودروهای گازسوز جهان را دارد

Author:

نماینده ایران در انجمن آسیا – اقیانوسیه خودروهای گازسوز گفت: کشورمان 16 و نیم درصد خودروهای گازسوز و 8 درصد جایگاه‌های CNG جهان را دارد.

به گزارش ایران‌جیب از خبرگزاری صداوسیما، امیر خاکی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک با اشاره به اینکه سیاست‌های سوخت به صورت منطقه ای و ملی برنامه ریزی می‌شود، افزود: ایران از نظر ذخایر گازی رتبه نخست جهان و از نظر شبکه یکی از پیشرفته ترین شبکه های گاز رسانی را دارد.

وی ادامه داد: صادرات گاز طبیعی، زیر ساخت های گران تر و پیچیده نیاز دارد در حالی که صادرات سوخت گاز مایع، راحت تر و ارزان تر است.

خاکی افزود: مخازن مشترکی مانند پارس جنوبی به تنهایی حدود 8 درصد گاز جهان را دارد که کشور همسایه ما در حال استفاده از آن است.

وی گفت: در سال های گذشته مجلس و دولت تصمیم گرفتند، حداکثر سازی استفاده از گاز طبیعی را در داخل کشور و آزاد سازی فرآورده مایع را برای بخش صادرات داشته باشیم.

او اضافه کرد: به جز موارد ذکر شده، گاز طبیعی را به عنوان سوخت پاک داریم که در جهان از آن به عنوان سوخت سبز استفاده می‌کنند.

نماینده ایران در انجمن آسیا – اقیانوسیه خودروهای گاز سوز گفت: تاکنون حدود 54 هزار میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ابتدای اجرای طرح سی ان جی، جایگزین استفاده از سوخت های بنزین و گازوئیل شده است که ارزش اقتصادی آن نسبت به حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت بیش از 37 میلیارد دلار پس انداز اقتصادی داشته است.

خاکی افزود: قیمت گذاری در سوخت حمل و نقل در حدود 4 برابر سوختی است که دولت در بخش‌های تجاری و صنعتی و خانگی می فروشد.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم توانمندی داخلی را در این زمینه تقویت کنیم می توانیم به هاب اقتصادی و قطب جهان تبدیل شویم.

خاکی گفت: از حدود 18 میلیون خودرو در کشور حدود 4 و نیم میلیون خودرو گاز سوز هستند و حدود 2400 جایگاه سوخت سی ان جی در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه حدود 67 درصد خودروهای گاز سوز جهان و 60 درصد جایگاه ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارد، افزود: کشورمان 16 و نیم درصد خودروهای گاز سوز و 8 درصد جایگاه های سی ان جی جهان را دارد.

خاکی اضافه کرد: اگر بخش صنعت خودرو ما بخواهد در خودرو سازی موفق باشد باید صنعت خودروسازی ما حول محور خودروهای گاز سوز شکل گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سالانه یک میلیون خودروگاز سوز را داریم، گفت: باید هماهنگی بیشتری میان بخش سوخت و خودرو باشد و سیاست گذاری های آن ها به اتفاق انجام و باید در سیاست گذاری ها بازنگری شود.

خاکی افزود: انجمن بین المللی خودروهای گاز سوز آسیا و اقیانوسیه هر دو سال یک بار همایشی را برگزار می کند که امسال برای نخستین بار این همایش از نهم تا یازدهم آبان در کشورمان برگزار می‌شود.

منبع: www.iranjib.ir