انجام ۱۷۴۹ مورد بازرسی از نازل های عرضه سوخت در همدان

Author:

 

IMG10333204

همدان – مدیرکل استاندارد استان همدان از نظارت و کنترل بر کالیبره بودن تعداد یک هزار و ۷۴۹ نازل جایگاه های عرضه سوخت مایع در یکسال اخیر در این استان خبر داد.

محمد مددی در گفتگو با مهر از نظارت و کنترل بر کالیبره بودن تعداد یک هزار و ۷۴۹  نازل جایگاه های عرضه سوخت مایع در یکسال اخیر در این استان خبر داد و افزود: در حوزه اوزان و مقیاسها از هفته دولت سال گذشته تاکنون نسبت به نظارت و کنترل بر کالیبره بودن تعداد یک هزار و ۷۴۹  نازل جایگاه های عرضه سوخت اقدام شده است.

وی توضیح داد: در این بازرسی ها که با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان صورت می پذیرد در صورت عدم وجود نقص و تائید عملکرد نازل عرضه سوخت، برچسب هایی تحت عنوان صحت عملکرد، بر محل قابل دید برای بهره برداران بر روی دستگاه الصاق می شود.

وی گفت: مصرف کنندگان با مشاهده برچسب صحت عملکرد نازل که حاوی تاریخ، مدت اعتبار و کد آزمون کننده است می توانند با خیالی آسوده نسبت به سوختگیری خودروهای خود اقدام کنند.

مددی با بیان اینکه صحت عملکرد نازل های سوخت مایع به صورت دوره ای و هر ساله در چند نوبت مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: چنانچه نازل های عرضه سوخت مایع دارای نقص فنی باشند در صورت امکان در همان محل اشکالات فنی رفع می شود و در صورت رفع نشدن مشکل، نازل عرضه سوخت پلمپ و بعد از رفع نقص و بازدید مجدد کارشناسان و تایید آن فک پلمپ می شود.

منبع: خبرگزاری مهر