انتشار برنامه سه ماهه اتحادیه کشوری (CNG)، سوخت‎های جایگزین و خدمات وابسته

Author:

گفتگو با اعضای اتحادیه و ارایه گزارش عمکرد 10 روزه پس از انتخابات 

علی محمودیان – عضو منتخب هیئت مدیره اتحادیه 

حفظ بقا راز هستی است! تلاش برای ماندن، اساس فعالیتهای بشری است. ماندگاری، فلسفه بسیاری از تلاشهای روزانه ما را شکل می دهد: می سازیم تا بمانیم!

پی افکندم از نظم کاخی بلند           که از باد و باران نیابد گزند

مباحث مربوط به اصول ارزشی و جهان بینی شرکت‎ها که در جریان فرهنگی دنیای امروز بالیده و بزرگ شده اند. در خور توجه خاص است. بدون شک همه مجموعه های بزرگ و موفق، علاوه بر سودآوری و کسب درآمد، هدف های متعالی تری را مورد توجه قرار داده اند و حتی گاه سود را به خاطر پایبندی به اصول، فدا کرده اند.

رشد مفهوم مسئولیت های اجتماعی در کار آفرینان و شرکتها، طلیعه دورانی تازه در تاریخ فعالیت بخش خصوصی است.

آثار و پیامد توجه به نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های سازمانی، موجب تحولی عظیم در کسب و کار خواهد شد. سازمانهای یاد گیرنده که پیشرو در اقتصاد جهان هستند، فعالیت های خود را بر محور نیروهای انسانی و خرد جمعی متمرکز نموده اند.

مهمترین دستمایه و سرمایه شرکت‎ها در قرن بیستم تجهیزات تولید بودند، اما بزرگترین سرمایه موسسات در قرن بیست و یکم، هم در زمینه تجاری و هم غیر تجاری، کار کردن با دانش و بهره دهی آن است.

دنیا، عصر صنعت و عصر اطلاعات و دانش را سپری نموده است و در حال ورود به عصر خرد است. آیا فکر می کنید عصر دانش سبب می شود که 90 درصد نیروی کار عصر صنعت بی کار شوند؟ من اینگونه فکر می کنم بی کاری و نرخ آن، که امروزه به طور فزاینده شاهدش هستیم، در نهایت قله کوه یخ است. در واقع که این موضوع مباحث داغی را سبب شده است. اما واقعیت این است که بسیاری از مشاغل عصر صنعت که از دست می روند، رابطه چندانی با سیاستهای دولتی ندارد، (کشورهای صاحب تکنولوژی هم امروزه نرخ بالای بیکاری را تجربه می کنند.) بلکه رابطه آنها بیشتر با عصر دانش است. آیا فکر می کنید این تهدیدی است تا کارکنان مهارتها، ذهنیتها، و ابزاری جدید را فرا بگیرند؟ تصورش را بکنید که این مستلزم چه کاری از جانب ماست- مستلزم چه کاری از جانب شماست تا بازیگر این عصر جدید باشید. تصور کنید مستلزم چه کاری از جانب مجموعه ماست.

ما باید آرمان و جهان بینی خود را بر مبنای عصر خرد پایه ریزی و اهداف را به روشنی بیان نماییم تا مسیر برای همگان شفاف و قابل درک باشد.

آرمان ما:

برکشیدن و ارتقاء فرهنگ و منزلت ملی ایران است

پیشرو بودن (و نه تقلید از دیگران) و ممکن کردن ناممکن‎ها

ترغیب و احترام گذاردن به خلاقیت و توانایی‎های فردی

چشیدن طعم شیرین نوآوری و استفاده از فن آوری در راه سعادت جامعه

این صنعت باید کاری کند که نظر جهانیان را به کالاهای ایرانی عوض کند. جهانیان تصور می کنند کیفیت کالاهای ایرانی بد است. این تغییر نگرش باید به نام این صنعت ثبت شود.

فراوردهایی تولید و خدماتی ارائه می‎کنیم که سرتاسر دنیا خواهان داشته باشد. ما اولین صنعت ایرانی خواهیم بود که وارد بازار اروپا و آمریکا خواهیم شد و فراوردها و خدمات خود را خودمان توزیع می کنیم. نوآوری را دنبال میکنیم تا دنیا قادر به تولید آن نباشد. تا بیست سال بعد معروفترین نشان تجاری دنیا خواهیم شد. در آن هنگام ” ساخت ایران” نه تنها اسباب ننگ نخواهد بود بلکه ” غرور آفرین “خواهد بود.

“وظیفه ما آفرینش آینده است نه پیش بینی آن”

ما برای دست یابی به اهداف و آرمانهایمان گامهایی کوچک و اثر بخش برخواهیم داشت، زیرا ایمان داریم برای صعود به قله موفقیت باید گامهای کوچک ولی استوار برداشت. تعداد معدودی از ما می توانیم کارهای بزرگ بکنیم، اما اگر عشق داشته باشیم، می توانیم کارهای کوچک فراوانی بکنیم.

گامهای اولیه ما:

1-شناسایی خودروهای گاز سوز کشور (در جهت کنترل و نظارت بیشتر و جلوگیری از ورود مخازن اسقاطی در محیط کسب و کار و بهره برداری های دیگر)

2-شناسایی مراکز خدمات فنی و استاندارد سازی آنها جهت همکاری در فرایند های بازرسی ادواری و معرفی مراکز مورد تایید به عموم و دستگاه های مرتبط با فرایند.

3-شناسایی تولید کنندگان تجهیزات و معرفی قطعات استاندارد و مورد تایید به واحدهای مرتبط (تشویق استفاده از قطعات استاندارد و ممنوعیت استفاده از تجهیزات غیر استاندارد)

4- راه اندازی سامانه جامع اطلاعات خودروهای گاز سوز کشور

5-آموزش مالکان خودروهای گاز سوز و معرفی مراکز مجاز به آنها جهت دریافت خدمات مناسب در استانها.

و اقدامات فراوان دیگری که باید توسط کمیسیونهای فنی مربوطه تعریف شود. بدون شک اتحادیه مسئولیت کمیسیونها را به فعالان صنعت در حوزه فعالیت خود واگذار می نماید تا مدیران صنایع مرتبط بتوانند، از ابزار قانونی اتحادیه برای دستیابی به اهداف گروهی تلاش نمایند.

لذا برنامه ای سه ماهه اتحادیه با طرح سرفصل های اقدامات، در فایل پیوست تهیه گردیده است. که جهت استحضار شما سروران گرامی اعلام می‎گردد.

CNGnews-Plan-95-300x170

منبع: www.cngmag.ir