افزایش ۷ میلیون لیتری میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز ۱۴۰۳

Author:

میانگین توزیع روزانه بنزین کشور در نوروز ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین حدود ۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

میانگین مصرف بنزین در نوروز امسال (یکم تا پانزدهم فروردین‌ماه) ۱۱۹.۸ میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۲.۹ میلیون لیتر، ۶.۹ میلیون لیتر معادل ۶.۱ درصد افزایش یافته است. روز چهارشنبه (۱۵ فروردین‌ماه) ۱۰۹.۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۱۰۳.۵ میلیون لیتر، ۵.۴ درصد افزایش یافته است. افزون بر توصیه به مدیریت صحیح و مصرف بهینه سوخت، بر لزوم همراه داشتن کارت سوخت شخصی هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت تاکید کرده است.

منبع: پالایش و پخش