افزایش کارمزد ویژه ساخت جایگاه CNG به شورای اقتصاد رفت

Author:

تصویب افزایش کارمزد ویژه در شورای اقتصاد، ابزار تشویقی مهمی برای حضور بخش خصوصی در احداث جایگاههای سی ان جی است. به گزارش ایلنا، مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: بنابر مصوبات پیشین، نرخ کارمزد ویژه ساخت جایگاه به وسیله بخش خصوصی در کلانشهرها 140 تومان و در غیر کلانشهرها 120 تومان پیش بینی شده است. امیر وکیل زاده کارمزد کنونی را به ازای فروش هر مترمکعب سی ان جی 80 تومان اعلام و اظهار کرد: به این عدد( 80 تومان) جهت احداث جایگاه سی ان جی در کلانشهرها 60 تومان و در غیر کلانشهرها 40 تومان افزوده شده است. وی با بیان این که پیشنهاد شده است کارمزد ویژه به بیش از مقادیر کنونی افزایش یابد، اظهار کرد: این افزایش پس از بررسی در وزارت نفت، برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است. به گفته وکیل زاده پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش کارمزد ویژه و ارسال آن به شورای اقتصاد با هدف ترغیب بخش خصوصی به ساخت جایگاههای سی ان جی صورت گرفته است. مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: افزایش عدد پیش بینی شده به کارمزد ویژه کنونی 140 تومان در کلانشهرها و 120 تومان در غیرکلانشهرها) به قدری قابل توجه است که انتظار می رود سرمایه گذاران استقبال خوبی از آن داشته باشند. به گفته وی، در صورت تصویب نرخ جدید کارمزد ویژه در شوای اقتصاد سرمایه گذار حاضر می شود زمین مناسب با کاربری جایگاه را حتی با وجود گران بودن آن تامین کند. تخصیص کارمزد ویژه 140 تومان برای فروش هرمترمکعب گاز در کلانشهرها و 120 تومان در غیرکلانشهرها از مصوبات شورای اقتصاد در اسفندماه سال 1392 است که به مدت هفت سال به سازندگان آنها پرداخت خواهد شد. همچنین بنابر دیگر مصوبه شورای اقتصاد در زمان یادشده ( اسفندماه 92) کارمزد جایگاهداران سی ان جی به دو برابرافزایش یافت. در این مصوبه، کارمزد فروش سی ان جی برای بخش خصوصی از 400 ریال به 800 ریال و برای جایگاههای وابسته به شهرداری به 700 ریال افزایش یافته است.

منبع: www.abrarnews.com