افزایش مصرف سی ان جی در منطقه اردبیل

Author:
کیمیا پرس: در راستای حفظ محیط زیست و با گسترش خدمات و جایگاه CNG در منطقه اردبیل، مصرف این فرآورده به میزان 51 میلیون متر مکعب به ثبت رسید.

به گزارش کیمیا پرس، سید حجت مدنی در خصوص مصرف سی ان جی گفت  : میزان مصرف CNG در در سه ماهه اول  سال جاری به مقدار 51 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 50 میلیون متر مکعب،  1.8 درصد افزایش داشته است.
مدنی افزود: برهمین اساس با مصرف این میزان CNG در بهار سال 96 ، مقدار 51 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.
مدنی تصریح کرد: کاهش مصرف مواد نفتی و جایگزینی مصرف CNG به جای بنزین ، باعث کاهش آلاینده های محیطی و هوای پاک شده و گاز طبیعی سوختی با احتراق پاک، تمیز و بهینه است که سبب افزایش عمر موتور و کاهش تعمیرات آن می‌شود.
وی در پایان گفت : مقدار مصرف CNG درخرداد ماه 96 به مقدار 17 میلیون و 180 هزار متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه 2.1 درصد افزایش داشته است .

منبع: www.kimyapress.ir