افزایش قیمت بنزین در وضعیت کنونی کشور دشوار است

Author:
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، برند سازی جایگاه های سوخت را نشان توسعه یافتگی کشورها دانست و گفت: طرح برند سازی جایگاه های سوخت هر چند توسط وزارت نفت آغاز شده ،اما متاسفانه همچنان زیرساخت های لازم در این بخش فراهم نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن بهرام نیا اظهار داشت: اجرای طرح برند سازی جایگاه های سوخت باعث می شود مراجعه کنندگان قدرت خرید و انتخاب بهتری داشته باشند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید تنوع فروش فراورده های نفتی از جمله بنزین را در اختیار مصرف کننده بگذاریم تا براساس استانداردهای موجود انتخاب نمایند، ادامه داد: به دلیل استراتژیک بودن بنزین در حاضر حاضر زیرساخت های  این مساله وجود ندارد.

وی افزود: وجود یک نوع سوخت و عدم تنوع در آن موجب شده تا افزایش قیمت بنزین دشوار شود.

وی طرح برندسازی در جایگاه های سوخت ، باعث ارتقا کیفیت فراورده های نفتی دانست  و گفت: با این اقدام می توان افزایش قیمت بنزین را با توجه به کیفیت آن مشخص کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در ادامه میزان درصد آلایندگی در کشورهای توسعه را را متاثر از کیفیت سوخت آنها دانست افزود: البته علاوه بر سوخت مصرفی، بخش از آلایندگی ها به نوع قطعات و تکنولوژی سازندگان داخلی در  حوزه خودروسازی باز می گردد.

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: البته تعامل خودروسازان و وزارت نفت می تواند در کاهش آلایندگی هوا موثر باشد هر چند تحقق آن مستلزم اقدام همزمان شرکت های خودروسازی در بکار گیری تکنولوژی های روز و برنامه محوری در تولید به روز و تولید و عرضه سوخت هایی متناسب با خودروها خواهد بود.

منبع: www.icana.ir