افت سرعت توسعه جایگاههای CNG در ایران

Author:

 

با مقایسه تعداد جایگاههای جدید CNG بهره برداری شده در هر سال به وضوح می توان افت سرعت توسعه جایگاههای عرضه سوخت CNG را در کشور مشاهده کرد در حالی که هنوز به احداث حدود یکهزار جایگاه جدید CNG در کشور نیاز داریم.

 به گزارش مشرق، از سال 1384 که موضوع دومنظوره شدن جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های مایع به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران محول شد تا پایان سال 88 در مجموع تعداد 1190 جایگاه عرضه سوخت CNG به‌صورت تک‌منظوره و دومنظوره در سراسر کشور احداث شد.

 

در سال 89 با سرعت گیری بیشتر روند احداث جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده و راه‌اندازی 254 جایگاه تک‌منظوره و 197 جایگاه دومنظوره عرضه سوخت CNG در کشور، تعداد جایگاه‌های فعال در عرضه این سوخت به 1641 باب رسید.

در سال 90 نیز در ادامه روند توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت CNG، در مجموع در سراسر کشور 226 جایگاه جدید به بهره برداری رسید و در پایان این سال تعداد جایگاه‌هایی که به عرضه این سوخت اشتغال داشتند به 1867 باب رسید.

در سال 91 در مجموع 100 جایگاه جدید عرضه سوخت CNG به‌صورت تک‌منظوره و دومنظوره در اقصی نقاط کشور در مدار بهره برداری قرار گرفت تا در پایان سال گذشته تعداد جایگاه‌های عرضه این سوخت به 1967 باب برسد.

از ابتدای سال 92 نیز تا پایان این سال در مجموع در سراسر کشور 204 جایگاه جدید عرضه سوخت CNG به بهره برداری رسید و تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت CNG در کشور تا پایان سال گذشته به  2171 باب رسید.

در سال 93 نیز از ابتدا تا پایان این سال در مجموع در سراسر کشور 91 جایگاه جدید CNG به بهره برداری رسید و هم اکنون با بهره برداری از این تعداد جایگاه، 2262 جایگاه عرضه سوخت CNG در سراسر ایران در مدار بهره برداری است.

در این 2262 جایگاه، در مجموع با 13 هزار و 20 نازل سوخت‌گیری، ظرفیت اسمی عرضه CNG به‌میزان 2 میلیون و 557 هزار و 7 مترمکعب استاندارد در هر ساعت وجود دارد.

بر اساس این اطلاعات، مقایسه تعداد جایگاههای جدید بهره برداری شده در هر سال، نمودار زیر را تشکیل می دهد:

966795 346

با مقایسه تعداد جایگاههای جدید CNG بهره برداری شده در هر سال به وضوح می توان افت سرعت توسعه جایگاههای عرضه سوخت CNG را در کشور مشاهده کرد در حالی که هنوز با توجه به نُرم جهانی هر یکهزار خودروی گازسوز یک جایگاه، تعداد جایگاههای CNG ما نسبت به آنچه باید باشد بیش از یکهزار جایگاه کمتر است.

منبع: تسنیم