جایگاه سی ان جی استان خراسان جنوبی

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

بیرجند

شهاب بوتان

مرکز نصب

09151614870

بيرجند ميدان  آيت الله عبادي

جنب پمپ بنزين معصوميه درب

طوسی رنگ

هادي نارمنجي

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

بيرجند

صناع دفاع

تبديل خراسان جنوبي

10-4321906-0561

بيرجند بعد از پليس راه جاده

مشهد جنب مركز مكانيزه معاينه

فني يوسفي

عبداله يوسفي

نصب و بازرسی ادواری

 

 

 

منبع : www.cng.niopdc.ir      برنامه ريزي و كنترل پروژه CNG